Otrgnuti od zaborava

Postavljeno 29. oktobra, 2012 by admin

 

 

Kulturna baština predstavlja, nasljeđe fizičkih artefakata (pokretnih i nepokretnih) i nematerijalnih dobara neke grupe ili društva koje su ostale od prošlih generacija. Ta ostavština, se čuva u naslijeđe za dobro budućim generacijama. Zakon o zaštiti kulturnih dobara utvrđuje režim zaštite kulturnih dobara koja mogu biti od trajnog istorijskog, umjetničkog, naučnog, arheološkog, arhitektonskog, antropološkog, tehničkog ili drugog društvenog značaja. Na taj se način jasno izražava značaj kulturne baštine u društvu.

Sadržaji koji će se nalaziti na ovoj stranici, odnosiće se na razne oblike materijalne i nematerijalne kulturne baštine. Ovi sadržaji ne moraju da se isključivo odnose na bratstvo Milovića, jer se kulturna baština ne može posmatrati izdvojeno na manjem prostoru i u određenom vremenu.

 

SADRŽAJ:

- BLAŽO A. MILOVIĆ - NARODNE PJESME (I DIO)

- BLAŽO A. MILOVIĆ - NARODNE PJESME (II DIO)