O bratstvu

Postavljeno 21. januara, 2016 by admin

Odakle vučemo korijene i porijeklo, koji je to etnički subjektivitet od koga proističemo, iz kog kraja i mjesta i kad smo se prvi put pojavili na prostore Banjana?

Značajan broj autora se bavio istraživanjem porijekla i starosti bratstva Milovića iz Banjana. Kao plod tog istraživačkog i naučnog rada nastale su studije i knjige u kojima se često iznose oprečni podaci vezani za vrijeme kad su i prostor odakle su došli preci Milovića.

Vesko Ristov Milović je u radu Kroz vrijeme i prostor do korijena bratstva izvukao najvažnije djelove iz tih studija i knjiga sa tačnim navođenjem izvora i tako omogućio sažet pregled pisanja raznih autora o porijeklu i starosti našeg bratstva. Redosljed citata je dat po vremenu objavljivanja.

 

KROZ VRIJEME I PROSTOR DO KORIJENA BRATSTVA

 

U selu Velimlju, živi bratstvo Milovići (36 kuća) koje je po njihovom predanju stiglo iz Kuča poslije Kosovskog boja.

P.A. Rovinski : Crna Gora u prošlosti i sadašnjosti, Sanktpetersburg 1897.g.

 

***********

 

Milovići su od Gambelića. Kovali su, i oni su od Mataruga…

… A Milovići se prezivaju po Milu Gambeliću koji se rodio u XVII vijeku. U XVII vijeku bio je glava u Banjanima pop Milutin Gambelić…

Andrija Luburića: iz rukopisa ,1904.g. Arhiv Srbije.

 

************

 

Milovići starinci su prema današnjem stanovništvu. Po tradiciji su iz stare Srbije, zvali su se ranije Gambelovići,…Slave Svetog Nikolu, prislužuju Nikoljice.

Svetozar Tomić: Banjani,1949.g.

 

************

 

Bratstvo Milovići doselilo se iz Kuča u Banjane za vrijeme Danila Petrovića, crnogorskog vladike. Ranije su se zvali Gambelići. Tadašnji knez Milutin Gambelić bio je vrlo popularan i bogat čovjek…

Prvi Milovići, odnosno Gambelići doselili su se po pričanju nekih ljudi, za vrijeme Balšića.

Filip Sarić: O Banjanima, 1968.g.

 

************

 

U vrijeme diobe Banjana i Drobnjaka (1570) od bratstva Gambelića nastalo je bratstvo Milović.

Vojislav S. Pejović: Rodoslov novljanskog bratstva Banjanin, 1978.g.

 

*************

 

Naši preci Milutin i Sava stric i sinovac, po predanju, doselili su se iz Kuča, današnje selo Bezjovo i naselili se u selu Podljut – Velimlje u prvoj polovini XV vijeka.

Rako Jošov Milović: Geneološko stablo bratstva Milovića, 1981.g.

 

***************

 

Milovići su staro banjsko bratstvo. Naseljeni su na obodu Velimljskog polja do masiva Zaljuta – selo Podljut, a zaselak Milovići. Tu su podigli i svoj bratstvenički hram – Crkvu sv. Nikole. Za ispašu su koristili planinu Jasen na sjeveru plemena, između Somine i Njegoša. Više kuća Milovića ima u rejonu Crnog Kuka, a nedaleko odavde jedan zaselak ovog bratstva zove se Milovića Krš. Preci ovog bratstva potiču iz Kuča. Zadržali su i krsnu slavu Nikoljdan (koju slavi više kučkih porodica), a prislužuju Nikoljice. Pomjeranje Kuča na prostor Cuca, Banjana i Riđana bilo je vjerovatno krajem petnaestog vijeka ili samim početkom šesnaestog. Može se računati da su Milovići u Banjanima oko pet vjekova. Oni znaju svoje pasove od njihovog čuvenog pretka, banjskog kneza Milutina Gambelića i njegovog sinovca Save Vujkovića, koji su živjeli u drugoj polovini sedamnaestog vijeka. (U stvari, pomenuti Sava Vujković pominje se nekad i kao sestrić Milutina Gambelića.) Od Milutina su bratstvenički ogranci: Ilići, Lečići, Markovići, Savići i Vukovići. Drugi ogranci ovog bratstva – Prdeklije, Čokorilo i Kapetinići, smatra se da su od Save Vujkovića…

Momčilo Mićović : Banjani, 2013.g.

 

***************

 

Milovići iz Banjana vode porijeklo iz sela Bezjovo – Kuči, od Milovića koji vode porijeklo iz Bratonožića. Preci Milovića iz Banjana prema rodoslovu, su Milutin i Sava …

Dr. Milorad Milo Marković: Bratonožići, 2014.g.

 

****************

 

Bratstvo Milovići u Banjanima u Crnoj Gori, prema predanju, potiču iz sela Bezjovo u Kučima…

Priča se da su u prvoj polovini XV vijeka, stric i sinovac – Milutin i Sava doselili u selo Velimlje…

Vlado Milović: Milovići u Banjanima, 2015.g.

 

****************

 

Varijantu sa mataruškim etničkim bićem kao korijenom Gambelića, isključićemo iz naše sfere daljih zaključivanja…

… Na prvi pogled prijemčiva varijanta sa Novljanskim plemenom kao ishodištem etničkih korijena Gambelića, nema težinu kojom bi se izborila za dalji krug razmatranja.

Etnografska opcija koja dovodi u vezu Gambeliće, odnosno današnje Miloviće iz Banjana, sa kučkim bratstvom istog prezimena, naslonjena na globalnom kučkom porijeklu Gambelića (Milovića) i istoj krsnoj slavi – Sv. Nikoli, ne može izdržati sve neophodne provjere. Mogla bi poslužiti kao “rezerva” s obzirom na neke antropogeografske relacije ali pod uslovom da se promijene prilazi u vezi nominacije bratstva.

Dakle, iz skupa razmatranih slučajeva ostala su dva: kučko porijeklo Gambelića i porijeklo iz Stare Srbije.

… U trouglu koji se zatvara oko Koma planine a čine ga Kuči, pograničje Stare Srbije (dolina Lima) i sjeverno – albanska plemenska skupina, možemo tražiti korijene starog banjskog bratstva Gambelića. Ovo nije veliki prostor a na njemu nam se sretaju: vrlo rasprostranjeno predanje o Kučkom porijeklu Gambelića, predanje o Starosrbijanskom porijeklu i prostor izrazitog kulta Sv. Nikole.

Sveli smo naš prostorni opseg značajno; od bosanskih prostora novljanske tradicije, zamućenih etnogenetskih substrata prvo romaniziranih pa sloveniziranih Ilira, dovedenih do čudnih isčezlih Mataruga, do jednog trougla koji uokviruje veličanstvene Komove. Ovim je etnografsko - prostorna strana postavljenog zadatka donekle zadovoljila naše ambicije, ali je ostalo pitanje: Kada su Gambelići prvi put prispjeli u Banjane? Na početku naše analize vidjeli smo da je to veliki problem. Jedno je sigurno; na osnovu svih raspoloživih podataka, epskih pjesama, i predanja, u drugoj polovini XVII vijeka bili su uzorno banjsko bratstvo, sa kneževskom vlašću svoga bratstvenika Milutina. …

… Koje je vrijeme njihovog dolaska u Banjane teško je utvrditi. Zanemarimo li legendu, a to možemo, to bi mogao biti XVI – ti vijek.

U ovom “komskom” trouglu, na južnoj padini veličanstvene planine Komova je staro pleme Kuči. U okviru ovog prostorno – plemenskog entiteta nazire se matica bratstva Gambelića (Milovića). Naš praotac ili praoci najvjerovatnije su sa ovih krševitih strana prispjeli u banjsko selo Velimlje.

Dr.Radomir Ristov Milović: Milovići iz Banjana, 2015.g.