Porodično stablo do 1981.

Postavljeno 29. decembra, 2010 by admin

Objavljujemo porodično stablo koje je završeno 1981. godine. Stablo sadrži muške potomke do navedene godine. Podatke je prikupljao Rako J. Milović. Idejno rješenje dao je Radomir R. Milović. Porodično stablo grafički je uobličio Brano M. Rakojević.

Stablo predstavlja odličnu osnovu za sve koji žele da nastave svoj ogranak potomaka po muškoj liniji.

Ako želite da vidite jasan, uvećani prikaz porodičnog stabla, kliknite na njegov umanjeni prikaz.

Kliknite za uvećani prikaz