Narodne pjesme (I dio)

Postavljeno 29. oktobra, 2012 by admin

 

 

Narodne pjesme nam je poslao Blažo A. Milović iz Vrbasa. To potvrđuje da on nije radio samo na prikupljanju važnih podataka koji se odnose na porodično stablo bratstva Milovića, već je sakupljao raznovrsnu građu koja predstavlja dragocjeno svjedočanstvo o jednom vremenu i generacijama ljudi koje su u njemu živjele.

Od obimne građe sa kojom Blažo raspolaže, izdvojili smo dio koji se odnosi na njegovo sjećanje na dane provedene u školi, zapažanja o muzici i uopšte kulturnoj baštini i prvi dio narodnih pjesama. Kako se radi o dosta velikom sadržaju, objavicemo ih u nekoliko djelova. Radi se o pjesmama koje je sam zapisao i tako sačuvao od zaborava, a dio zapisa pjesama su mu ustupili Radosav Đapić, Boško Miljanić, Dragica Radović i Slobodan Elezović.

 

OTRGNUTI OD ZABORAVA  

Iz škole se još dobro sjećam, predmet smo imali Muzičko obrazovanje ili kako smo ga mi nazivali «pjevanje». O svojim kvalitetima iz navedenog predmeta ne bih želio mnogo pričati, mogu samo napomenuti da sam jedno vrijem bio u đačkom horu, što nije baš beznačajno, jes da su me išćerali treći čas probe, ne zbog vladanja, nego nešto nijesu «ostali članovi hora» mogli da uklope «svoj glas» sa mojim glasom tj. visinom i bojom tona. No to nije ni važno nego sam samo želio napomenuti da sam još tada naučio nešto iz teorije a to je:
Da su, tri osnovna elementa muzike: ritam, visina i boja tona.

Značenje muzike se nemuzičkim jezikom ponajbolje može opisati iskazom da muzika izražava vječne ljudske emocije ne oslanjajući se ni na koju posebnu ljudsku situaciju.                                                       

Tri osnovna elementa muzike su istovremeno i tri osnovna elementa govora (kod nas mislim da je visina tona najvažnija). Razgovor i melodija često se preklapaju i većina stručnjaka se slaže da su muzičke ljestvice nastale od glasovnih manifestacija.

Zaključak svega toga bi bio otprilike:

Postoji osnovno pravilo koje se provlači kroz svaku vrstu muzike, ne umijem da ga definišem, ali ga osjećam.

Ritam četvrtinke u muzici odgovara udaru čovekovog pulsa.     

U muzici zapada, osnovna ritmička jedinica  je četvrtinka, koja odgovara udaru čovekovog pulsa. Međutim notiranje (bilježenje) ritma kasno se razvilo u klasičnoj muzici. Srednjovjekovna notacija bilježila je samo visinu tona. Čak i u sedamnestom vijeku, kada su načela moderne notacije bila već uveliko ustanovljena, ritam i tempo (brzina) često se nijesu bilježili. Tek od sredine osamnestog vijeka kompozitori češće bilježe oznake za ritam u svojim djelima.

Stare gradske pjesme i romanse baš i nijesu više u modi. Čuju se kao «eho» prošlosti, još samo u ponekim «boemskim» kafanama «na uvce» ili na glas-zajednički, kad čitavo društvance pjeva, «U ranu zoru» ili «Tiho noći»... Mladi ih više ne slušaju na svojim žurkama, samo rijetki nostalgičari još uzdišu i suze rone nad tužnjikavim molovima i riječima ljubavnog nespokoja.

Isti je slučaj, sa našim «šporkim» pjesmama, «poskočicama», (koje su se pjevale po sijelima i svadbama kao: prkosne, podsmešljive, vragolaste ili švaleraste-mislim da su i danas aktuelne) sjećam se dobro i igranki, ispraćaja u vojsku, koje su bile organizovane od 1950.g. na ovamo, nije su bile mimoiđene ovim pjesmicama kratkog sadržaja, koje su se mogle čuti svake noći po kafanama, kada bi nostalgija zavladala i uz «špricere» dočekivali zoru sa našim pjesmicama sve do devedesetih godina prošloga vijeka. Poznavanje tih starih pjesmica bilo je pitanje na neki način «možda» i plemenskog prestiža bez obzira dali su se pjevale u Banjanima ili u Vrbasu. Čitave svadbe su se obavljale sa ovim pjesmicama, kada se za muziku nije ni znalo. Po svadbama, danas od muzike te kratke pjesmice više ne mogu doći do «izražaja».

Ova da kažem «muzika-bez muzike», dobijala je sve veći broj obožavalaca kao znak pripadnosti «plemenu», a njen sami «izvor» je bio narod, poznati i nepoznati «stihoklepci», koji su ovim pjevanjem i nadpjevavanjem izražavali ljubav prema: rodnoj grudi, precima, djevojci ili momku, svatovske i čobanske pjesme, pjesme u kolu, razne pošalice i dokolice izražene kroz jedan vid pjevanja, koje su nalazile toplotu u ovom, nikad dovoljno zagrijanom kutku, uz zvuke u tadašnje - poneke «usne harmonike» i nezaobilaznih «gusala».

Pošto nijesam od onijeh koji bi znao ovakav način formiranja improviziovanih melodija po uzoru na jedan dati melodijski model, koji neki teoretičari nazivaju kao strukturni princip dvodimenzionalnih struktura prekomponovati na savremen način, nemojte mi zamjeriti ja ću se ponovo uključiti na čas Muzičkog obrazovanja – pjevanja i zapisaću sve one pjesmice za koje smatram da bi šteta bilo «prepustiti zaboravu», a potiču iz naših krajeva, jer ipak moramo shvatiti da nijesmo toliko bogati da možemo kupiti svoju prošlost, ali ako je zapišemo dio bogatstva će biti sačuvan kao prošlost našim budućim generacijama, pa zašto ih ne učinjeti bogatijim., barem za tu našu prošlost koju mi nazivamo „Svijetlom“.           

Ponekad se prisjetim, mladalačkih kafanskih dana provedenih uz lijepu muziku, sjetim se lijepih muzičkih riječi u prilikama kada se slavila slava, seoski sabori, druženja blagih dana i još ljepših noći po seoskim sijelima naših «ravnih Banjana», te odlučih da zapišem sve uz pomoć ljudi sličnih (Boško Miljanić, Radosav Đapić i Slobodan Elezović) meni koji sačuvaše u pisanoj ili usmenoj formi ove pjesmice, koje ja nazvah po svojoj slobodi iako sam mnoge prisvojio od drugih bratstava i plemena:

PANORAMOM PJEVANIH PJESAMA IZ BANJANA
(OTRGNUTI OD ZABORAVA)

Nisam siguran dali sam odabrao najbolje pjesme, ali sam sve činio da odaberem LIJEPE RIJEČI u kojima su sažete sve naše ljubavi (i dok sam kosio i dok sam vodu nosio, dok monkovah i pošto se oženih, danas kada ja sijedim, a još dobra momka vredim, sve propuštene i nepropuštene ljubavi i  sl)

Bez obzira na moju nesistematičnost, ovo je djelo više prenošeno usmeno nego u pisanoj formi te mislim da je to jedan rezultat našega naroda koje je stvarano vjekovima, te ako bi neko smatrao da bi sve ovo stilizovao u nekoj boljoj formi to bi me posebno obradovalo sve u interesu NEZABORAVA i onih koji dolaze posle nas.

Jedino što mogu kazati i onom čitaocu kome ovo moje prepisivanje - pisanije ne bude po-taman da je sve ovo što prepisah - napisah, od: srca, jednostavno, čisto i pošteno i hvala svima onijem koji mi dostaviše pjesmice koje su imali da ih ja samo zapišem u knjigu nezaborava, a čitaocu hvala ukoliko te svoje emocije prenese na unučad - našu budućnost i naše buduće čuvare nezaborava!

Da sam nastavio da živim tamo đe nastah, vjerovatno bi se bavio i samom analitikom, metodologijom i porijeklom ovog našeg zajedničkog NEZABORAVA, sve ovo što sada čitate je samo plod moje ljubavi, čaše rujna vina, nikšićkog piva, nezaobilaznog «Jelen piva»  i «loze-trinaestojulke» čije riječi, glas i zvuk  nosimo sa sobom i u sebi, zajednički svi mi.

Priznajem, nijesam se bavio detaljima, nije me uvijek interesovala misterija porijekla «riječi», nijesam se detaljno brinuo o kriterijumu, za mene su ljubav prema riječima, glasu i zvuku i visoke ocjene družine u kojoj sam se nalazio, bili iznad običnih, teoriskih analiza. Možda su ponekad popuštali kriterijumi, možda je ljubav pobjeđivala, češće pa, neka, ovo su pjesme nas običnih ljudi koji zasigurno u sebi posjeduju gene NEZABORAVA.

Ova «panorama Banjskog nezaborava» (bolje bi bilo reći Crnogorskog - ali pošto sam ja Banjanin dozvolite mi da to malo bez ikakve zle namjere - prisvojim, više no što bih trebao) koja je pisana u usmenoj formi vjekovima te je treba gledati, i saživjet se sa njom iz nekog sasvim drugog ugla, možda baš iz nekog našeg Banjskog ugla, jer sa ovim pjesmama smo se mi rađali i voljeli, kao što smo sa njima odlazili u čobane, sijela, vojsku, vjenčanje, odosmo i u kolonizaciji kao  i što odlazimo na vječni počinak, sa ovim pjesmama pođoše naši ljudi i u dijasporu – na sve kontinente ovoga svijeta. Ova panorama-nezaborava su pjesme našeg bola, radosti i tuge, lijepih i tužnih doživljaja, ova panorama smo mi sa svojom prošlošću, sa svojim doživljajima nekdašnjice i sadašnjosti gdje se ne bi trebala sa njima mimoići nepredvidiva budućnost, to je panorama-nezaborava ljubavi iz naših Banjana,  glavnog i najvećeg Banjskog grada u dijaspori Vrbasa, nade, tuge, vode, zemlje, sunca, neba, zvijezda, i nadasve ravnice. Ovo je panorama svih naših izazova.

Gledajući cio jedan ljudski život kao jednu veliku zagonetku, rebus, anagram, kao nešto nedokučivo, sumnjivo, nepredvidivo, jedino što nas može razgalit je da se skupimo neđe kao pravi Plemenici - bratstvenici i zapjevamo onu našu:

 

                           Zapjevajmo složno glasno
                            Ko rođena braća da smo

 

Oćemo li momčad mlada
zapjevati ko nekada

Navikla je naša stara
da nas pjesma razgovara

Zapjevajmo složno glasno 
ko rođena braća da smo

Mi smo momci s`onih brda
đe ne smije da se mrda

Zapjevati mi oćemo 
no neznamo kako ćemo

Zapjevati nemam volju
dok ne čujem glas pištolju

Mi smo momci s`onog krša  
suri oro đe leprša

Mi smo momci  s`onog mjesta 
Smail aga đe je nesta

Mi smo momci s`one ploče
đe se viče «anu čoče»

Đe se kote šarke guje 
đe se dobra pjesma čuje

Oj lijepa moja Kate
pitala me majka za te

Oj Garina kosa duga  
mrsio te vjetar s juga

Oj kolibo na vidiku
poljubim ti ja planinku

Oj đevojko oj Mirjana
pušti školu ajd` sa nama

Oj đevojko moja Koko
poljubim te ja u oko

Oj lijepa moja Vesna 
bila si mi ruka desna

Oj lijepa curo Zoro 
prstenu se nadaj skoro

Oj da mi je do Nataše 
doći dok je ne poplaše

Oj najljepša u katunu
doću da ti češljam vunu

Oj da mi je doć do Rade
u Vrbaške «Vinograde»

Oj lijepa moja Đuke
basta li ti što u ruke

Oj da mi te Jokna neđe 
u poganske sresti međe

Oj đevojko pod Omarom
kuburom te gađam starom

Oj đevojko sa Žabljaka
ladna guko kačamaka

Basta, basta moj Ilija
liver kanta i mistrija

Oj đevojko moja plavka
konobarko sa Žabljaka

Oj pašino polje golo
raskosim te naokolo

Oj đevojko iz Jelike
pošto kilo varenike

Oj Banjani pleme dično
bez vas mi je neobično

Oj đevojko iz Bijele
donesi mi granu jele

Otkad nismo „brale“ mili 
u Pašino Polje bili

Oj đevojko oj Milice
moja stara ljubavnice

Ja ću tebe granu s bora
svisokoga Durmitora
Ja ću tebe tisovine
iz mog sela iz Somine

Oj da mi je u mukama 
sresti babu s unukama

Oj đevojko vruća vareniko
sad si stara pa te neće niko

Oj veliki Bukov gaju 
Garina te leđa znaju

Oj da mi je mrsit kose
garavuše što ih nose

Oj Jelena s javi brave
đe zelene ima trave

Od poljupca jedne žene
srčane me bole vene

Od poljupca jednog vruća
zapalenje dobih pluća

Oženjen sam imam sina
al sam momak ko planina

Ostade mi srce gorko
ljubeć tebe hercegovko

Oj da mi je curu Lenu
poljubiti na stijenu

Oženjen sam imam ženu
i još 5 – 6 po terenu

Obraza mi nije loša
jedna mala iz Tološa

Oćeš li me stari pope
s jednom garom vjenčat jopet

Ovce čuva moja Đuka
i navija za «hajduka»

S kamenice vodu pije
pogledajte lijep li je

Od kotara do kotara
dobar li je za samara

Ovo ti je moja Garo
nekadašnje društvo staro

Ovo su ti oj Jelena
redom braća ne ženjena

Obišo sam Užice i Čačak
volim žene ko slaninu mačak

Ostade mi u stranama
Garin džemper na granama

Od uskočkih devet sela
najljepša je Krnja Jela

Ostade mi u sjećanje
s jednom Garom milovanje

Ovce čuva Jovana i Stoja
i gledaju «mrče» li se koja

Običaj je kaži plavci
da sve tajne kažu majci

Pripazi se moja tašta
vidiš da se radi svašta

Ogriješi mala dušu
kod bunara na Bogdušu

Pogledaj me mala neđe
ispod kose tvoje smeđe

Podizaće moga sina
Krnja Jela i Somina

Plače mala iza glave
poklali joj vuci brave

Pijem pušim radim svašta
penziju mi prima tašta

Popravljaj se «mila» brže
na što ti se gaće drže

Popravljaj se brže Sonja
ubrzo će pazar konja

Požućela moja Mica
ko rudarska prikolica

Plače mala niz previju
konj prekide tovariju

Pričekaj me moja Zore
kod hotala Crne Gore

Prijo moja prijenula za me
kao smola za jelovo granje

Pro planine mala kuka
ranili je mjesto vuka

Pritezo sam jednu Dušku
da mi đecu rađa mušku

Pričekaj me moja Mike
u Žabljaku kod Planinke

Rekla me je čekat Joka
kod motela «Gorskog oka»

Rekla mi je mala dati
bateriju od 100 vati

Ranili je lovci stari
na zlo mjesto pa krvari

Reko mi je đedo stari
da biljege vidim «Gari»

Rekla me je čekat Vera
u Žabljaku kod jezera

Rekla mi je rodit sina
jedna mala iz Maslina

Sjećaš li se plavokosa
kud te đavo samnom nosa

Sve što imam sve sam dao
dok sam Garu upoznao

Sve zbog jedne male zvrce
oboljelo moje srce

Sinjajvino ti jedina
najljepša si od planina

Skontaj mala pa naplati
što živjesmo nevjenčati

Sjećat će se mala mene
i u crne dane njene

Sviđa mi se u đevojke
smeđa kosa na uvojke

Sviđa mi se i jes fina
kraj Nikšića Straševina

Za đevojke i momčeta
i jalova govečeta

Sto sam puta viko Rosi
Rosi, Rosi -  ne prkosi

Sve mi jedna mala viče
kući, kući nesretniče

Sinoć sam ti san snijeva
dobila si splet crijeva

Sve odavde pa do Uvca
idu žene traže kupca

Sjela mala kraj borića
došo šumar da čekića

Sve zbog jedne cure mlade
volim tebe Vrbas grade

Sve što sam ti mala isko
u jednu bih ruku stisko

Sve mi jedna mala vika
ajde samnom pro Konika

Sve se jedna mala trže
moj «zekančić» kad zarže

Sjećaš li se stari «brko»
kad si i ti nekad mrko

Sinoć mi se dogodila šteta
pobjegla mi cura iz kreveta

Blejali su ovca i šilježe
kako čoban čobanicu steže

Sjećat ću se društva svoga
i skorupa Šaranskoga

Slovenijo j.... li ti staze
i slovenke što po tebi gaze

Slomila se moja Mila
u Plužine niz točila

Sve me jedna mala zove
povrh strane Milanove

Srce moje rane kite
dođte cure liječite

Sinoć sam te sanjo mila
da mi bješe preko krila

Što se moje male tiče
poštena je nema priče

Što me jadnog ljubav smete
pa ostadoh ko dijete

Koja mi ga izliječi
daću joj ga bez riječi

Da me nije ljubav smela
porasto bih kao jela

Što se garo ne udade
no ostara i propade

Što mi «gara» nešto mrdi
na kačamak i sir tvrdi

Teži mi je pogled «Gare»
no godine moje stare

Što se tebe «garo» tiče
moj «Galonja» kako riče

Štono nema moje «Čađe»
u rukama da se nađe

U tebe će mala ući
teška bolest spavajući

Udade se pa se vrnu
da liječi ranu crnu

U krivini stala «Puca»
šofer «Puci» gaće buca

U Rade se Kosta snaša
do juče je bila naša

U Mojkovcu ispod mosta
tu mi jedna «Gara» osta

U Žabljaku snijeg kažu
ni svitice ne pomažu

U tvoju sam malu kuću
vareniku pio vruću

Uzeše mi život «Gari»
Bjelopoljski lešinari

U mladosti dok sam pjevo
ječalo je Tomaševo

Volio sam sve do skoro
«moračanku» što sam moro

Volim cure volim plave
život daću za garave

Vazda mi se dopadalo
zavoljeti pile malo

Voljela me jes nekada
nije važno skim je sada

Viri mala iza ćoška
raščupana ko kokoška

Voljeli se ja i prija
ko Romeo i Julija

Volio sam nekad dvije
a sad jedna dostamije

Vasojevka kad poljubi
tri se dana znaju zubi

Volim prići goloj «Gari»
no da mi se digne stari

Zašto «Garo» gora vene
kad ostaju uspomene

Znaš li mala one dane
kad me zvaše moj dragane

Zalud mala gimnazija tvoja
zajeba te nepismenost moja

Znaš li mala one jele
đe najprije reče lele

Zateko me sinoć stari
s jednom «Garom» u kućari

Znaš li mala onu čuku
đe najprije reče kuku

Znaš li mala one međe
đe najprije preblijeđe

Zakuj prozor moja garavušo
đe je tebe neko operušo

Zašto «Garo» spavaš sama
u najljepšim godinama

Kako ću te voljet «Bebo»
moj ti mačak, mačku grebo

Ženiću se od Ostroga
nebi li mi Bog pomoga

A oj «Garo» jel ti grota
što mi uze po života

Ajmo mala u ornice
da beremo borovnice

Ako mala nemaš kude
ajd sa nama pa što bude

Ako sam ti kasno šljega
onda «Garo» drž se njega

Ajmo mala kod ovaca
da igramo preferanca

Ajmo mala u onu šumu
da krpimo tamo gumu

Ajmo mala u one kleke
da lijepimo tamo fleke

Ako mala imaš volju
na đedovom čekaj polju

Aoj «Garo» bil umrla
da ti đerdan skinem s grla

Brijem bradu a brkove neću
na brkove cure nalijeću
nećemo se ni brijati rode
cure vole kada ih ubode

Čija se ono «Gara» vije
povrh brda Šaranskijeh
pa neka je nek se praća
uhvati će i nju braća              

Brajkovača i Gomile
mnogome su vrat slomile

Eh kakva je kad se skine
gusta magla sa planine
i još ljepša kad se svuče
mlada «Milja» u prsluče


Čija ono «Gara» pjeva
na vratima Sarajeva

Čija li je ono mala
što me mrko pogledala

I još ljepša kad se skine
šćer Cvijete Miletine

«Gorsko oko» u Čečare
poljubim ti konobare

Čini mi se davno neđe
mrsio sam kose smeđe

Gledao sam od meraka
đe ljubave đed i baka

Gledao sam s Kučajvice
njegovučke čobanice

Gruševina kad se srče
kažu da se dobro mrče

Da mi oće imat žena
dugu kosu niz ramena

Da se ženim baba neda
lako joj je ima đeda

Da mi oće imat žena
duge noge kao «Brena»

Doša bi joj na Malisnko
kad bi dala što sam isko

Doći će mi moja «Murga»
kod hotela Metalugra

Da sam znala da ću za barabu
metnula bi gaće na tarabu

Evo «garo» evo mene
evo stare uspomene

Ej Zećanko brčkaj vodu
Žabljačani kad ti odu

Đe pogledam tu pogađa
moga đeda stara «čađa»

Eh kako se ljube đeca
u «gomile» i «studenca»

Eh kakva je kuku-lele
noge krive a debele

Iako smo mala ljuti
milo mi te spomenuti

I ja sam ti mala neki faktor
na pilanu danas vozim traktor

Ima oči privlačljive
ko jesenje zrele šljive

Imal iko dobra «junca»
jednu «Garu» da izbuca

Ja garavo volim oko
kako voliš ti đevojko

Jednoj «gari» u kućari
probao sam skorup stari

Ja sam maloj na Sv. Luku
pod haljinu zavlačio ruku

Ja sam maloj na kauču
ugradio duplu vuču

Jesam li ti mala reko
da će ti ga spuštit neko

Ja zavoljeh jednu «blesu»
u Nikšiću pod Trebjesu

Jednoj maloj na Koniku
popio sam vareniku

Ja sam moju zaposlio «garu»
u nikšićku željezaru
da zaradi koju paru
i da baci društvu staru

Ja sam maloj niz Krnovo
lezi-dikse komandovo
i još sam joj sa vrh brda
komandovo da ne mrda

Ljubio sam šćeri dvije
komandira milicije
onu mlađu stoji jeka
kano mene od «pendreka»

Jede sira pije vare
provaljuje u kotare

Još se mala ljubit šćaše
no pijevci zapjevaše

Ja je ljubim a ona se mota
kažte žene čija je sramota

Jednu malu iz Pljevalja
ljubio sam pa ne valja

Kad se digne koliki je
gusti oblak sa Golije

Koliko sam viko Radi
blago nama dok smo mladi

Kad joj vidim bjele «none»
tresu mi se pantalone

Druga ona sa Previša
kada ljubi brke šiša

Vala mala imaš prođu
ova momčad kad ti dođu

Treća ona sa Malinska
kada ljubi ne pritiska

Kako ću te voljet mila
u te nema 30 kila

I četvrta sa Žabljaka
kako ljubi čast joj svaka

Kazuješ li «Garo» majci
da se ljubiš na igranci

Kupala se Nataša u Savi
digla noge da se ne udavi

Kakvo «Gara» ima oko
ni planinski nema soko

Leži mala sva u krvi
okršaj joj bio prvi

Legla mala u jasle da spava
došlo tele pa je zajebava

Ljubio sam cura osam
nijedna mi ne zna ko sam

Ljubio sam jednu trojku
Cicu, Micu i Radojku

Ljubav jedne žene plave
mogla mi je doći glave

Ljuljali se ja i «Gara»
na vrljici od kotara

Mrsio sam od miline
guste kose Draganine

Mala moja što se stidiš
što ne dođeš da me vidiš

Mala moja oćeš li mi dati
ono što ti majka daje tati

Mala moja suknje mini
bolje ti je i to skini

Mala moja sve u svemu
nadati se nemaš čemu

Mala moja kose riđe
udri nogom ko ti priđe

Mala moja moj «binjašu»
divno li te braća jašu

Mala moja podigni haljinu
da ti uspem ulje u mašinu

Mala moja u deseti
širi ruke pa me sreti

Mala moje suknje maksi
na koljena piše taksi

Mala moja ne navikla
čuvat ovce bez bicikla

Mala moja kako ti je
vozit FAP-a niz Platije ????

Mala moja sluša ploče
vareniku mačak loče

Mala moja moj «fijatu»
parkiram te u pojatu

Mala moja dajem ti na znanje
sila masi daje ubrzanje

Maloj mojoj mušterija
sveti Petar i Ilija

Mala moja pile fino
ljubismo se kolektivno

Mala moja kukavice
ajde samnom pro Zmijnice

Mala moja suknje šije
da privlači mušterije

Mala moja s Kosenice
ko ti s`kroji farmerice

Mala moja sa pilane
sunča noge na balvane

Mala moja ne diraj mi rođa
dirneš li ga zapeću ti gvožđa

Mala moja Sv. ti Luke
stavi moje đe i tvoje ruke

Neko mi te krade «gara»
srcu mome iz njedara

Mala moja kad me sanjaš
đe najprije ruku stavljaš

Nekada sam u zanosu
milovao njenu kosu

Na krnovska hladna vrela
«gara» mi je džemper plela
«Gara» plela ja joj svezi
pa me njena majka mrzi

Nemoj mala pri svijesti
u auto moje sjesti
vratiću ti istom mjerom
ubošću te šrafcigerom

Nemoj da te mori tuga
evo tebi starog druga

Nema momka bez seljaka
niti FAP-a bez duplaka

Uzmi mala mog kolegu
on motornu ima šegu
mala moja moj balvane
otisnem te niza strane

Najljepše je milovanje
đe bukovo šušti granje

Najljepše je milovanje
rujnoj zori u svitanje

Nema ljepše uspomene
od ljubavi privremene

Na krvavu njenu muku
lijevu sam stavljo ruku

Nemoj mila da te mori tuga
evo tebi tvog staroga druga

Nemoj mene «garo» kleti
na prošle se dane sjeti

U Banjane magla pala
kad se digne doću mala

Neznam sinoć kojoj ženi
ja uvalih mlin kaveni

Nedaj «garo» da ti uđe
na imanje ništa tuđe

Ne navikla moja Zora
čuvat ovce bez motora

Nevjenčana moja ženo
dokle ćemo razdvojeno

Nećeš mala iz «fijata»
izlaziti iz inata

Nikšićanko sa bedema
đe si kad ti braće nema

Nekada sam bio i ja
zapjevati meraklija

Nemoj mala dirati do međa
gađaću te kamenom u leđa

Pijem pivo ljuštim šljivu
derat ću te mala živu

Mala moja moreli ti
litar šljive na dan biti

Nemoj mala ne valja ti
s dvojicom se zabavljati

Konobarko sa Boana
koliko si bodovana

Nemogu ti doći Jele
dvije mi se krave tele

Sjetila se poljubaca Mara
poljubila u noge zvonara

Mala moja ulovila zeca
puštićega devetog mjeseca

Sjela mala na «prlinu»
čeka vuka na strvinu

Malu moju pojeli vukovi
ostale joj noge i kukovi

Šta bi mala da te sretu
ovi vuci u nametu

Mala moja otvorila širom
da me gađa letećim tanjirom

U mog «ćaće» tri-četiri vola
a u mene trbušina gola

Na kraj sela jedna žena rađa
Idem viđet čija li je građa

Mala moja na livadi spava
ja mislio kobila se valja

Kako ti je mala duši
kad ti noge «minu» uši

Drž se mala drž se moga
karaktera poštenoga

Gledao sam dvoje đe se muči
majka ćerku ašikovat uči

Ženit ću se ovog ljeta
makar bila od gurbeta

Kad družina pjeva moja
ječe brda i osoja

Sve zbog jedne cure mlade
ja zavoljeh «Vinograde»

Meni nešto noge zebu
ajde mala da pravimo čergu

Viko sam ti mala prije
prođ se mene čivtelije

Što mi nešto naum pade
«Crnjo» moja đe si sade

Kad zapjeva partija momaka
brat do brata rođak do rođaka

Ruko moja duža od rukava
bil poznala kog si milovala

Što je brda i kuda sam odo
koja bi me, manitu je vodo

Đed mitraljez donio iz rata
evo mala podupiri vrata

Ne ženi se jado iz Lisine
svaka jede koto kupusine

Ne ženi se jado iz Oraha
svaka jede koto kačamaka

Jedna mala iz Uzgori
deset puta «puru» soli

Imao sam malu druga
zaboravit ne mogu ga

Mala moja moj dorate
prođe ljeto ne pojate

U Vrbasu što ne valja
to je došlo iz Pljevalja

Izvadit ga nećeš Joko
zaboden je poduboko

Oj đevojko iz Glibaća
jedna ti je noga kraća

Oj rakijo moja krvopijo
sve sam pare na te potrošio

Sjetićeš se mala mene
dok livade ozelene

Oj najljepša među «mati»
bili dala mome tati

Kuni mala p.... materinu
što te nije isturila finu

Bili dala tati mome
ćerku sinu njegovome

Uteče mi jarac pro gradine
ajde mala dočekaj ga čime

Što me mala preda sudu
vodili te bože ludu

Oj Lazare oj Miloše
đe vi kosti ostadoše

Domaćine toči čaše
da kvasimo grlo naše

Oj đevojko bila živa
ti si davno popuštila

Nikad nije bilo teže
nego «Gara» kad pobježe

Nema više ko nekada
priganica od poklada 

Domaćine šta ti bi
pa ne možeš popiti

Bez izvora nema vode
ni života bez slobode

Nazdravi nam domaćine
jer je tvoje krsno ime

Čašo moja nogu isčašila
đe si mi se dosad zabavila

Svekrvice ne budi budala
daj mi sina ja bih se udala

Rešila sam da se ne udajem
teško mi je rano da ustajem

Ja te mala neću kleti
samo oči ispale ti

Ljubio sam curu finu
na glavicu Štukeljinu

Avdalušo sa stepena
oćeš li mi biti žena

Sjećaću se dovijeka
više Krsca – Usijeka

Drugarice ne odaj me
kod tebe su moje tajne

Reko mi je dragi doći
no je dalek put po noći

Jedini si moj dragane
i kod mene i kod nane

Ljubila te  dragi zmija
među oči đe sam i ja

Koso moja padaj pravo
prekrij moje oko plavo

Mila majko kad me rodi
što me na da Pivi vodi

Niko ne zna ko đevojka
koliko je ljubav gorka

Dođi draga ovih dana
pro Javorka i Brezana

Prekrij moje oči plave
da dragana zaborave

Oćemo li moja tugo
zaboravit jedno drugo

Đevojkama idu momci
moj je dragi još u vojsci

Idu dani idu noći
provodim ih u samoći

Od ljubavi osta samo
da se slatko pogledamo

Gajila sam cvijet plavi
u planinskoj rosnoj travi

Žali mala, žalićeš do garoba
ti ćeš mena a ja nemam koga

Sve prolazi i sve vene
al ostaju uspomene

Oj mladosti moja kleta
kad mi dvadest bješe ljeta

Voli dragi cure redom
mene srcem i pogledom

Imao sam u mladosti
lijepijeh dana dosti

Oj lijepi moji sati
za vama ću zaplakati
to su bili sati sreće
koji mi se vratit neće

Imala sam ja mladića
u Banjane Milovića
zlato moje najmilije
kod «Pavuše»  vinjak pije

Ludo me je zanijelo
preko Ravnog jedno selo

Sve mi nešto pogled leti
u Goliju pro «vrleti»

Imam dragog garavoga
imenjak je brata moga
nisam znala mili Bože
da se tako voljet može

Idem gorom, gora šumi
objavljujem ljubav kumi

Udat ću se nek svi znaju
u Banjane rodnom kraju
Ženit ću se iz Banjana
đe krtola rađa rana

Oj đevojko, oj Radojka
đe si rasla ko đevojka

Otkako se mala uda
nosim crno oko m...

Đe si pile od sokola
s visokoga Durmitora

Umro majstor što bešike gradi,
mala moja šta ćeš skopiladi

Mene moja govorila Zora
bez mene joj nema razgovora

Mala moja prekardaši
sad je voze ćumuraši

Ja i mala obadvoje đeca
svakoga se sastajemo sveca

Kako srce zna da para
kad se sretne ljubav stara

 Sve se mojoj maloj čini
pod kućom joj melju mlini
iznad kuće valja stupa
koliko je mala glupa

Kako srce zna da boli
zauzeto kad se voli

Ja sam maloj reko zbogom
na stanicu pod Ostrogom

Kunem ti se oj, Jelice
skinuću ti farmerice

Jelovina, bukovina
i još koja cura fina

Zapjevajmo seje mile
kao što smo naučile
imam braću i rođake
imam ponos na sastanke

Moj dragane moj božure
zbog tebe me mrze cure
neka mrze i više će
naudit nam ništa neće

Pao snijeg po planini
pa se maloj zora čini

Majka braću odgojila
a rođake strina mila
imam brata i dragana
obadva su Radovana

Evo ima šest godina
kako volim banjanina

Oj lijepi moj dragane
kad ćeš doći u Banjane

Oj, da mi je doći malo
plavom moru na Igalo

Majko moja roditelju
ispuni mi srcu želju
da poljubim koga volim
da ti mlada ne obolim

Srce moje, jadno, bolno
ol kad biti zadovoljno

Oj đevojko sa Stepena
zoveš li se Mil.. Milena

Moj dragane eto, eto
cijelo te varah ljeto
voljela te sve za šalu
držala te za budalu

Moj dragane moj komšija
ti si moja simpatija
zaludu ti moje janje
to ponovno udvaranje

Gledao sam s Volujaka
đe se baba s đedom jaka

Volio sam i voljeću
kog sam dosad više neću

Zaludu ti moje janje
to ponovno udvaranje
propali su svi odnosi
«Samo zdravo i kako si»

Oj, đevojko sone strane
baci koji pogled name

Jedina mi želja osta
bačit malu s Pivskog mosta

Nemoj mala ako nešto bude
na poštene kazivati ljude

Nema momka ni đevojke
što ne rode crnogorke

Čuj me mala crna jado
i vuk voli jagnje mlado

Volim kosu očešljanu
i prirodu nasmijanu

Pravo ti je moje janje
jedan više ili manje

Ja dragane imam svoga momka
a ti gledaj sa obadva oka

Dođi mala u ornice
da beremo borovnice
u ornice da sjedimo
i da ljubav riješimo

Ja sam malu sve u šali
nazivao vraže mali

Mala moja otprilike
traži nove ljubavnike

Majka Rosu sitno pletijaše
na četvoro i na devetoro
moja Roso ne varaj momaka
ubiće te munja iz oblaka

Poljubi me moj «jadove»
nije ljubav na bonove

Pored tebe moj dragane
vodim ljubav na sve strane

Moj se dragi zove Zoran
no je često ljubomoran

Moj se dragi sviđa mojoj mami,
staroj ženi kako nebi meni

Današnje su žene advokati
nedaju se mladima sastati

Neću momka što ga žene hvale,
pa da kažu one me udale

Imam momka lijep ko delija
posla sa njim ima milicija

Ja ne smijem reći majci
da me ljube milicajci

Ja sam rekla mom draganu
da ne ide u kafanu

Blago tebe golube na grani
kad ti niko ljubavit ne brani

Kad će dragi ruka tvoja
na ramena pasti moja

Mene moja mala veli, ja te neću
jer u lošem radiš preduzeću

Sviđa mi se kod dragana
smeđa kosa brenovana

Zove mala iza brega
da ne može sad bez njega
da ne može bez onoga
bez džemera suknenoga

Dok ja berem zrele šljive
a moj dragi ore njive
moj dragane ori, ori
nemoj da te ljubav mori

Otkad gaće vežem žicom
sve me zovu propalicom

Mala moja svete fini
noge su ti ko grisini

Rodi majko još jednog ko mene
nek po selu pocrkaju žene

Mala moja grom te gađo
ne no mene đe te nađoh

Žao mi je moj dragane
što mi radiš na balvane

Moj je dragi sirotinja neka
prsti vire sa vrh opanaka

Mala moja možel biti
svi ljubave do ja i ti

Nekadašnja moja Dane
sad si krpa za ribanje

Neka priča ko što hoće
moj je dragi slatko voće

Udati se nije moda
najljepša je sad sloboda

Ostaro sam al ne mari
još bih dobro došo «gari»

Bolje dragi da te nije
da te manje jada bije

Najljepša je od davnina
u Banjane omladina
Ostaro sam i sijedim
a još dobra momka vredim

Vidi jada vidi sada
niko joj se ne dopada
cipele ćeš poderati
«para» nećeš izabrati

Jesil mala ovo ljeto
udarala u glijeto

Ta ti cura momka ima
poznato je nama svima
pozdravte se pa izađi
a ti curo drugog nađi

Vidi vidi kako zna
fina momka da bira
alaj si se prevarila
ja sam ti ga ugrabila
sad ćeš viđet da je takao
izabraće  mene Marko

Ovo dvoje bore zelen
vjenčaće se o jeseni
našli su se u nezgodi
u kolu se ljubav vodi

Moj dragane kad nisi kod kuće
druge momke moje srce vuče

Sijelo je, sijelo mi nije
nema moje lole najmilije

Dilja, dilja, dinčići
javorovi klinčići
javorovo granje
mala moja, moje milovanje

Pjesmo moja mio razgovore
oćeraj mi brige što me more

Durmitore ko ti pije vodu
kad sa tebe čobanice odu

Oj Garina kućo pokraj vode
pokrivena listom od jagode

Da vidimo šta ti znaš
umuješ li da igraš

 Ovo dvoje dobro igra
dabogda ih đavo stiga

Nit orala nit kopala
no ti ćaću zakopala

Mlado momče bolje skoči
gledaju te crne oči
crne oči cura mlada
ona u te ima nada

Ovo dvoje bor i jela
Morača ih ponijela

Oj Gatačko zelenilo
mome srcu omililo

Nevesinje moje rosno
ti ostade mi odosmo

Ova mi je pjesma najmilija
kad zapjevam živjela Srbija

Evo sam ti mala došo
sa Lovćena od Njegoša

Ustaj mala svanulo je davno
treba stići u Banjane ravno

Za tebe me neda majka
još sam mlada i nejaka

Mala moja il oćeš il nećeš
nemoj posle da mi se namećeš

Druže Tito ljubičice
nedaj Trsta ni Gorice
nedaj Trsta ni Gorice
da je gaze izdajice
druže Tito samo reci
zborno mjesto na Rijeci

Oj Jelena milo moje
ko ti mrsi kose tvoje
mrsio si nekad i ti
moradoh te prevariti

Oj da mi je doć do tebe
Kankaraška mlada «Bebe»

Divno li ti Bog pomoga
pod kolibom đeda moga

Znaš li draga ono drvo
što rekosmo ono prvo
jedno drugo da čekamo
da se više ne varamo
pa zajedno da živimo

Moj dragane žao mi je
al krivica moja nije
žalićeš me zlato moje
kad u selo dođem tvoje
kad se udam za drugoga
za najboljeg druga tvoga

Prevedoh te moj garavi
preko vode bez oglavi
prevesti me bilo lako
ti vodila a ja skako

Stari ljudi nemojte zamjerat
mi smo đeca učimo se pjevat
moje janje u kolu najmanje
najfinije pa mi najmilije

Oj đevojko moja «maco»
divno li te sredi «braco»

Odnio ti đavo mala
ono što si njegovala

Mala moja bil mi dala
da očupam za «gusala»

Mala moja i tvoja je pukla
ćepanica kojom si me tukla

Ostaše ti gaće nove
među vrstu od krtole

Ide mala iz lijeske
ko ranjenik sa Sutjeske

O đevojko đe si bila
te si gaće izgubila

Uprti me majko ko «šilježe»
pa me nosi đe đevojke leže

Tri đevojke a ja sam
ne dadu mi da spavam
sve tri gole, sve me mole
ne mogu im ništa sam

Jedna mala na livadi
drma kolac da izvadi
drmala ga jedna prije
izvadit ga mogla nije

Oj đevojko moja mila
strijela te pogodila
pogodila ako iđe
đe te majka prvo viđe

Moj dragane svi se kunu
najljepši si u katunu,
ti najljepši u katunu
dođi da mi češljaš vunu

O đevojko s međeđega
u zo čas ga stobom lega
u zo čas ga stobom lega
izjela me buva svega

Oj đevojko suknje mini
bolje ti je i to skini
uska suknja jedva miče
a magare pod njom riče

Oj đevojko đekli đekli
oćemo li đe smo rekli
oćemo li đe se mora
jer tu nema drugog zbora

Sve za moje zdravlje pita
jedna mala iz Korita
Sačekaj me moje «lane»
u Trebinje pod platane
Ja ću tebe moje «cveće»
na vratima od Bileće

Mili bože šta to znači
kad se nebo naoblači,
pa to ti je moja blesa
kiša pada iz nebesa

Oj đevojko «galijote»
Ratko Rakov ljubio te
Zapjevajmo momci stari
neka pukne srce «gari»
nek joj puknu «džigarice»
«Gara» moja ljubiću te

Oj đevojko iz Banjana
ružo moja neubrana
ružo moja neubrana
neka si me dočekla

U Banjane pokraj puta
raste jedna «ruža» žuta
nije «ruža» što no vene
nego mala čeka mene

Ženiće se «rođo» kaže
iz Vrbaške trikotaže
Ženiće se «rođo» veli
neđe možda o jeseni

Udaće se «Gara» veli
iz «Karneks-a» blagoš meni
u «Karneks-u» i ja bijah
dokle «Garu» ja volijah

Što me majko ne poturi
đe Nikšićko pivo curi
Konjak, vinjak pa i loza
to je moja dijagnoza

Kakva bješe «rosno cveće»
po Bileći te se šeće
Odnese je mutna voda
po Bileći da ne oda

Teško mene i mome «šarovu»
on na lancu a ja na «birou»

Ženiću se iz inata
iz Vrbaškog kombinata

Sakatog me napravio ćaća
treća noga do koljena kraća

Daj mi mala, nemoj mi je kriti
nećeš u njoj kupus kisjeliti

Mala moja sjedi ti do čiče
pa da čiča tvoj problem dotiče

Podaj mala regrutu na putu
malo para da kupi cigara

Ja sam Blažo s Crnog Kuka
pranđed mi je bio Nuka

U male mi među noge janje
a u mene nožina za klanje

Mala moja j...m ti poštenje
ja se skidam a drugi se penje

Mala moja još dijete
a mjesec joj grije pete

Mala, moja, vruća vareniko,
Bože crko, ko te ne bi srko

Maloj mojoj nestalo cigara
popuši će «stenju» od samara

Mala mi se gaćicama klela
dala bi bi no nije «načela»

Mala moja daj mi daj mi,
ako nemaš ti pozajmi

Srce moje, kucalo pa stalo,
sjetilo se koga je imalo.

Ostara se curo Rado
ko se tome jadu nado

Idem putem, šutiram kamičke,
ala sam se zaželjeo «lopte»

Ja sam Jacu ljubio na panju,
u neznanju prevrnuh se na nju.

Zlatica mi u krtolu stigla
ja je prašim, ona noge digla.

Moram stobom ležat tašta,
došla ti je šćer nizašta.

Mojoj maloj, pale gaće
ima braće, podizaće.

Garavušo, ti poštena budi,
ko se stidi, a ti ga ponudi.

Garavušo, majka ti se ganja,
neće iver, daleko od panja.

Oj, da mi je bačit minu
pod ponjavu puničinu.

Mene moji govorili preci:
il se ženi, ili ga sijeci.

Oj, lijepa curo Đuke,
basta li ti što u ruke?

Kasirka mi kusur zadržala,
ja pričekah ne bili mi dala

Curo Roso, uzmi ga pa vrati,
ponovo ti more zatrebati.

Mala moja, moj nevene,
čuvaj zone erogene.

Mala moja, zrno kukuruza,
bi l` voljela malo «drmoguza»

Mala moja, evo ti-ga, na-ti
pa se šnjime kuda oćeš mlati.

Prođe, ljeto a sa njim komarci,
pade snijeg dođoše kurjaci

U Mrkoja muda ko u jarca
kad posluje, tad mu zvone jajca

Mala moja brže gaće svuci,
od Dortmunda držim ga u ruci

Igra kolo, džemper joj na ruci,
dođi, dragi, pa mi ga navuci.

Gledam ćerku, mamica je sušta,
lako hvata, a teško popušta.

Mala moja, evo ti ga evo,
pa sa njega gledaj Sarajevo.

Digni mala, svoju nogu levu,
ja ću desnu, pa neka se kresnu.

Nemoj mala, šumom ići sama
jer ćeš brzo postanuti mama.

Ujela te, mala, zmija,
ispod pupka, đe bih i ja.

Ovce čuva, zlato moje,
u tri, utri u prisoje.

Dvaput mi je ležala na pupak,
šćaše duša izaći na šupak.

Otkad diram noge njene,
ne lečim se od migrene.

Na moju se malu, kažu,
mijenjaju, ko na stražu.

Kol`ko  sam te puta Žuta,
pomilovo po pršuta.

Je l` ti mala uletio,
Međ kokoške moj pijet`o

Učio me đedo, stari,
da biljege gledam Gari.

Ima oči zavodničke,
a nikome ne da «ništa»

Zalud mala, sto mirisa,
kad ni malo nemaš sisa

Zaludu ti sva ta maska,
kad si ravna kao daska.

Bolestan sam, nema mi lijeka,
ajde mala budi «apoteka»

Testirao, curu, jedan «Bata»,
posle, testa, postao je tata.

Ostaro sam, i sijedim,
a još dobra momka vredim.

Moj, dragane, opet nećeš moći,
jer, se telo skuplja na hladnoći

Znašli curo da je život kratak
do smrti se drži za moj batak

Ja zavoljeh curu finu
na Glavicu Štukeljinu

Ženiću se ove rede
Jednom koja dobro prede.

Kad me rek`o ženit` ćako
Tri sam metra u vis s`kako.

Znaš li, mala, musti, tkati
i mješinu obrijati?

Kaže Gara da me neće
spasio me Bog nesreće.

Ljuljali se ja i gara
na vrljiku od kotara.

Čuva ovce moja prija,
prićeram joj nekad i ja.

Od kad gaće vežem žicom,
svi me zovu propalicom

Na Brljevu nikla kruška,
Gdje je pukla prva puška.

Oporsti mi moja Roso,
kad popijem idem koso.

Gledam malu iz daleka,
Čuva ovce i buljeka.

Sve me jedna mala kune,
Golijama kroz katune.

Ja u malu nemam nade,
Poče drugi da je krade.

Ja sam maloj naš`o lijek,
Sa Latičnog kukurijek.

Učio me đedo stari,
da biljege vidam Gari

Oj đevojko kose smeđe,
Na zlo će ti svanut neđe.

Koliko me jada bije,
Od Nikšića do Golije.

Višnjić Višnja iz Višnjića Dola,
Srce, dušo, i života pola

Moja mala čuva koze
pored stare celuloze

Šeto bih se od miline
S`Milijanom pro planine

U proljetne duge dane
Što ne dođe moj dragane

Koliko me jada bije
pro Utesa do Golije

Odselih se ja u selo treće
Što sam baksuz komšija me neće

Kaže dragi da me prevario
Laže pogan, majci ne živio

Vedro nebo, a zvijezda jato
U Armiju, srećan ti put zlato

Moj dragane ne piši mi pismo
Sve se čini da suđeni nismo

Mala moja što uradi
U glavu te znali jadi

Zelen orah preko puta pao
Tu sam smojom malom ladovao

Brojim zvijezde, dali fali koja
Brojim momke, fali lola moja

Evo braće do jednoga
sa sred polja Crkvičkoga

Kiša pada ovce bleje
a nesretni čoban đe je

Oj Sominjske vite jele
što ste tako potamnjele
što vas tako tama bije
ko da ljeta bilo nije

Što me majko želja vuče
 đe sominske jele huče
i na luke hercegove
đe momačka pjesma zove

Moje selo na visini
Moje selo u planini
Selo moje milo drago
Mili su mi ljudi tvoji
Eh, Banjani dobri moji

U krsnijem Banjanima
jedno malo selo ima.
Medju tvrda brda sto je,
tu je rodno Sljeme moje..