Podaci za ogranak Baja Stevanova

 

Navedeni podaci su prikupljeni iz raznih izvora: knjiga, starih dokumenata, kazivanja starih ljudi, direktnog razgovora sa rođacima, slanjem putem poruka i sl. Sasvim je razumljivo da u ovakvom poslu dolazi do određenih grešaka koje objektivno nije moguće u potpunosti izbjeći. Iz tih razloga, molimo sve rođake, da eventualno uočene greške odmah prijave preko adrese koja se nalazi na kontakt stranici. Osim grešaka, dobro bi bilo da sve promjene ili nove podatke prijavite kako bi ih blagovremeno ažurirali.

 

1.  BAJO STEVANOV
 

Rođ. 182 6 .g.
Rođ. U Velimlje – sahranjen kod crkve Sv. Nikole 22.05.1938.g. Spomenik su podigli 2008.g. svome pranđedu: Kajo, Svele, Buljo i Branislav.
Žena mu je bila Živana rođ. 1839.g. Stijačić iz Lastve Trebinjske.
Živana je sahranjena na groblje Crni Kuk.
Đeca:
1. Đoko
2. Marko
3. Sava-Šajo
4. Janica
5. Sava
6. Mara
7. Goja1.1.  ĐOKO (Bajo)
 

Đoko Bajov  rođ. 1866.g./1939 bavio se zemlj. i stoč. sve do odlaska na  Cetinje 1891.g. u ofic. školu. Bio je četni oficir ited. službe (podaci od Kaja Mirkova).

Vlado je zapisao:
OTAC  Đoko rođen je prema nekim podacima 1866. godine u selu Velimlje sada opština Nikšić, od oca Baja i majke Živane.
Govorilo se da je imao 72 godine kada je umro, a zna se da je umro 22. maja 1938. godine.
Bilo je njih tri brata i četiri sestre (braća Marko i Savo zvani Šajo i sestre Janica, Sava, Goja i Mara).
Majka im je bila od Stijačića sa Klobuka iz Lastve trebinjske.
Đed Bajo sahranjen je kod crkve sv. Nikole  u Velimlju, jer se tada još nije sahranjivalo na Crnom kuku, a kada je umrla baba Živana ona je sahranjena u groblju na Crnom  kuku.
Đoko je učio čitati i pisati od Vida Milovića, možda jedino tada pismenog čovjeka u našem kraju (izuzev koji su bili popovi).
Kada je u crnogorskoj vojsci otvorena škola za "pješake" primljen je za pitomca "Nikšićkih pješaka", koji su po završetku toga školovanja raspoređeni po četama kao pomoćnici komandira četa za obuku vojnika.
Narednih godina su u bataljon stajaće vojske pozvani na četvoromjesecnu vježbu svi oficiri narodne vojske koji su postali od Nikšićkih i Podgoričkih pješaka.
Dakle, godine 1886. Kako se navodi ubrzo po dolasku prve grupe oficira školovanih u Italiji, organizovan je taj kurs za obuku pješadijskih starješina u Nikšiću. Na tom kursu koji je trajao tri mjeseca obučeno je 520 pitomac.
Đoko je kao oficir učestvovao u Prvom i Drugom balkanskom ratu i u Prvom svjetskom ratu.
U skadarskom ratu bio je pomoćnik intendanta Vučedolske brigade, a jedno vrijeme i kao intendant te brigade.
Intendantura je obuhvatala nabavku i snabdijevanje jedinica sa hranom, odjećom, oružjem i municijom.
Učesnik je i bitke na Bregalnici kada je kao oficir u sastavu Divizije crnogorske vojske koja je išla u pomoć srbijanskoj vojsci u drugom balkamskom ratu, protiv Bugarske vojske.
Učestvovao je i u I svjetskom ratu, a po završetku toga rata zajedno sa ostalim crnogorskim oficirima bio je interniran u Madžarsku (kako je on uvijek pričao u logor Boldagason, gdje su mnogi oficiri pomrli od gladi i tifusa).
Za zasluge i učešće u ratovima odlikovan je sa desetinu odlikovanja.
Prema rješenju o penziji Glavne  kontrole biv. Jugoslavije od 6.jula 1921. stoji da je stavljen u penziju 1. jula 1920.
-da je prvi put stupio u biv.crnogorsku vojsku 1. juna 1886. god,
-da je za vrijeme njegove vojne službe bilo rata 1912.13. 14. i 15. koje mu se godine računaju dvostruko za penziju, tako za penziju ima 36 godina i 17 dana (iako mu je odbijeno od službe 2 godine i 13 dana na ime obaveznog služenja u stalnom kadru).

Oženjen Obrenijom – Kusom  (1879 – 26.02.1975.g.) (Đokovom) Miljanić.
Rođ. 1879.g. u Muževice – Dubočke.
Vjenčali se 17.01.1900.g.

Đeca:
1. Rista
2. Milica
3. Tijana-Žunda
4. Mitra
5. Mirko
6. Nikola
7. Jovan
8. Milivoje
9. Krstinja
10. Danica
11. Vlado1.1.1.  Rista (Đoko)
 

(18.04.1904 – 1990) udata za Nikolu - Tura (1903 – 1967) Živkovog Miljanića
Đeca:
1.1.1.1.David (1924 – 1944)
Stradao je u ratu kao žrtva fašističkog terora u zatvoru u Cetinju 1943.

1.1.1.2.Milovan (1926 – 2007). Milovan rođen 1926.godine, penzioner, živio u Vrbasu. Bio oženjen sa Danicom Koprivica. Danica je umrla mlada. U braku imali troje djece:
1.1.1.2.1. Vladimir je rođen 1954. godine, završio srednju školu i zaposlen je u Vrbasu. Oženjen sa Nevenkom Živanić, građ. tehničar, njeni su iz Bosne, Novi Kozarci. Imaju kćer Danicu rođenu 1980.godine, sada student.
1.1.1.2.2. Mira rođ. 1951.godine, završila pravni fakultet. Udata za Zdravka Andjelića, diplomirani ekonomista, direktor fabrike ulja u Vrbasu. Imaju troje djece: Marko rođen 1977.godine, Ivana 1974. i Ana rođ. 1988.godine
1.1.1.2.3. Dragica - Seka rođ, 1953.godine, završila srednju ekonomsku školu. Udata za Prvoslava Sekickog ,ljekar u Vrbasu. I Imaju dvoje djece: Nemanju rođ.1981. i kćer Nedu rođena 1983.godine.

1.1.1.3. Slobodan  je rođen 1933.godine, završio Ekonomski fakultet, kao diplomirani ekonomista radio u Novom Sadu do penzionisanja. Bio oženjen sa Granom Radulović,koja   je mlada umrla. U braku imaju dva sina Svetozara i Borisava.
1.1.1.3.1. Svetozar rođen 1958. godine. Završio ekonomski fakultet i   radi u Novom Sadu. Oženjen sa Zorkom Mijatović  završila Filozovski fakultet, njeni potiču   iz Bosne, Blagaj. Imaju sina Stefana rođ.1988.godine.
1.1.1.3.2. Borisav rođen   1960.godine. Završio Filozofski fakultet i radi kao profesor u Novom Sadu, Oženjen sa Snežanom Panović, njeni su iz Ljubovije. Imaju dvoje djece:Ivanu rođ. 1990.godine i Tijana   rođ.1996. godine.

1.1.1.4. Stojan rođen 1938.godine. Završio tehnički fakultet. Živi sa porodicom u Vrbasu u kući gdje su najprije naseljeni. Oženjen sa Mirom Stankov, rođena u Vrbasu gdje su živjeli i njeni roditelji kao starosedeoci, radi kao nastavnik u školi. Imaju dvoje djece  Nikolu i Tatijanu - Tanju.
1.1.1.4.1.1. Nikola  je  rođen 1966.godine, oženjen sa Tamarom Mijanović iz Kule, medicinska sestra. Imaju dvoje djece: Una rođena 1990.  i Isidora rođ. 1994. godine.
1.1.1.4.1.2. Tatijana -Tanja rođ. 1965.godine, udata za Gorana Koprivicu, agronom, njegovi iz  Pive, imaju dvoje djece: Dunja rođ. 1991.godine i Jelena rođ.1996.

1.1.1.5. Stanko (1941 – 2007). Stanko rođen 1941.godine,  završio srednju školu. Radi u Novom Sadu. Oženjen sa Radom Mitrić, njeni su iz  Pive. Imaju dvoje djece.
1.1.1.5.1. Miodraga rođ. 1978.godine i
1.1.1.5.2. Jadranka 1974.godine.

1.1.1.6. Rade rođ. 1948.g. Rade- Bajo rođen 1948.godine.  Završio tehnički fakultet, živi i radi u Šidu. Oženjen sa Zorom Savičić,tehnolog, njeni porijeklom iz Mrkonjić Grada. Imaju dvoje djece:
1.1.1.6.1. Miloš rođen 1978.godine i
1.1.1.6.2. Gordana rođena 1980.godine.

1.1.1.7. Ljubica ud. Perišić rođ. 1930.g. Ljubica rođ. 1930.godine. Bila udata za Mihaila Perišića. U tom  braku imaju dvoje djece:
1.1.1.7.1. Aleksandar -Aca oženjen je sa Tanjom njeni su porijeklom od Arandjelovca i imaju kći Majdu rođ.1998. godine.
1.1.1.7.2. Svetlana rođ. 1964.g. je udata za Miloša Vladikostića iz Kovilja u Vojvodini. Imaju četvoro djece: Marija rođ. 1985.  Dušanka 1987. Milica 1988. i Nikola 1996.god.

1.1.1.8. Dostinja ud. Stanojević rođ. 1933.g. Dostinja rođ.1932.godine. Udata za Acu Stanojevića,građevinskog inženjera ro-dom iz Smederevske Palanke. Žive u Beogradu  gdje imaju svoju kuću. Imaju dvoje djece Bojana i Danijelu.
1.1.1.8.1. Bojan je tv.tehničar, rođen 1971.godine.Zaposlen kod televizije Beograd.Oženjen sa Vesnom Šćekić odgojiteljica. Imaju sina Marka rođ. 1996.godine.
1.1.1.8.2. Danijela rođena 1972.godine.

1.1.1.9. Ruža ud. Radović rođ. 1946.g. Ruža rođena 1946.godine u Vrbasu. Bila udata za Milorada (Radule) Radovića rodom od Nikšića. Imaju troje djece: Svetlana rođ.1967.god. Dubravka rođ. 1968. i Miladin 1975.godine.
1.1.1.9.1. Svetlana je bila udata za Višnjića i razvela se. Imaju troje djece: Milivoje rođ.1985. Radoje 1987. i Dobrica 1995.godine.
1.1.1.9.2. Dubravka je udata za    i imaju sina Marka 1988.
1.1.1.9.3. Miladin rođ. 1975.g.

1.1.1.10.  Milka ud. Koprivica (1928 - 2008). Milka rođena 1928.godine. Udata za Sima (Dajanova) Koprivicu. Imaju troje djece: Željko rođ.1955.god., Radojka 1948.godine i Spasena rođ.1950.godine.
1.1.1.10.1. Radojka je udata za Petra Novakovića, vk.strugar, njegovi porijeklom iz Bosne, imaju dvoje djece Nebojša rođ. 1970.godine i Dušan 1978.godine.
1.1.1.10.2. Spasena je udata za Dušana Podkoljnjaka,auto mehaničar, njegovi rodom sa Korduna. Imaju dvoje djece: Dušanka rođ.1964.godine i Dragan 1981.godine.
1.1.1.10.3. Željko rođ. (1955 – 2007).1.1.2.  Milica (Đoko)
 

(09.09.1906.-19.04.1997.g.) Udata za Vasilja – Turka Miljanića rođ. 1897.g.
Đeca:
1.1.2.1. Drago rođ. 1927.g.
Drago rođen 1927.godine. Bio  je podoficir i penzionisan je u činu zastavnika I klase. Oženjen je sa Mijoljkom Kraljević rodom iz Crkvica i roditelji kolonisti u Vrbasu. Imaju ćerku
1.1.2.1.1. Vesna rođ. 1950.godine, završila  je  filozofski fakultet i sada živi u Parizu.

1.1.2.2. Stanko rođ. 1929.g.
Stanko rođ.1929.godine. Bio je oženjen sa Brankom Lakić rodom od Danilovgrada i imaju dva sina:
1.1.2.2.1. Dragan rođen 1974.godine i
1.1.2.2.2. Novica 1976.godine. Žive u Nikšiću. Stanko je umro mlad.

1.1.2.3. Veljko rođ. 1933.g.
Veljko rođen 1933.godine. Bio ugostiteljski radnik sa višom ugostiteljskom  školom. Oženjen sa Julkom Radman rodom iz Boke - Bratišćevac iznad Igala. Imaju dva sina Boro i Zoran.
1.1.2.3.1. Boro je rođen  1960.god,oženjen sa Spomenkom Protić diplomirani pravnik, roditelji rodom od  Čačka. Imaju dvoje djece: Maja rođ. 1993.  i Mihailo rođ.1999.
1.1.2.3.2. Zoran je rođen 1963.godine, građevinski inženjer, oženjen sa Katarinom Marković iz Beograda, građevinski inženjer. Imaju dvoje djece: Bojana rođena 1993.godine i Ksenija rođena 1995.godine.

1.1.2.4. Đuro rođ. 1937.g.
Đuro rođen 1937.godine. Radio je kao vozač u gradskom saobraćajnom u Nikšiću gdje  je  i penzionisan. Oženjen sa Katom Luburić iz Pive. Imaju dva sina:
1.1.2.4.1. Aleksandar rođ. 1974godine i
1.1.2.4.2. Janko rođ. 1975.godine Oba su završili  srednje škole.

1.1.2.5. Ćetko rođ. 1940.g.
Ćetko rođen 1940.godine.Po zanimanju zanatlija – krojač, otselio je sa porodicom u Pariz gdje je i nastanjen. Oženjen sa  RADOM iz Rume, imaju dvoje djece:
1.1.2.5.1. Jelena rođ. 1974.godine i
1.1.2.5.2. Tomo rođen 1976.godine.

1.1.2.6. Lazar rođ. 1945.g.
Lazar  rođen 1945.godine. Nastanjen  je u Štedimu kod Nikšića gdje je kupio imanje, oženjen sa Ružom kćer Sima Koprivice. Imaju petero djece:
1.1.2.6.1. Miladin rođ. 1973.g.
1.1.2.6.2. Slobodan 1975.godine završio  je ugostiteljsku školu.
1.1.2.6.3. Vukosava rođena 1974.godine
1.1.2.6.4. Milica 1977. godine udata za Željka Roganovića i imaju sina Boška rođ. 1999.godine
1.1.2.6.5. Stojanka

1.1.2.7. Radojica rođ.1935.g.
Radojica je stradao nesretnim slučajem vrlo mlad.

1.1.2.8. Jela rođ. 1949.g. ud. Manojlović.

1.1.2.9. Aneta ud. Ognjenović.1.1.3.  Tijana-Žunda (Đoko)
  Rođ. 07.III 1908.
TIJANA - Žunda a poslije udaje zvali su je Đuka.
Udata za Mirka Komnenića u Miruše i kasnije se naselili u Trebinje. Imali osmero djece - pet sinova i tri kćeri:
1.1.3.1. Milorad
Milorad  rođen 1933.  godine, radio je do penzije u Trebinju u auto-servisnom preduzeću. Oženjen sa Cvijetom Tepavčević iz Kazanaca kod Gacka. Imali četvero djece: Mirko, Dobrila, Slobodanka i Milanka. Mirko rođen 1969.  godine bio je oficir u činu kapetana u vojsci Republike Srpske i stradao je nesretnim slučajem. Dobrila rođena 1972.  godine, Slobodanka 1975. i Milanka 1978. godine.
1.1.3.2. Mitar
Mitar rođen 1936. godine. Završio srednju školu. Radio do penzije u Sarajevu gdje je i stalno nastanjen. Oženjen sa Maricom Jokanović, medicinska sestra, rodom izmedju Bileće i Trebinja. Imaju dvoje djece: Miodrag  rođen 1970. godine i Maja rođ. 1972. godine. Nakon izbijanja neprijateljstva u BiH otišli u Švedsku gdje su nastavili da se školuju 1.1.3.3. Momčilo
Momčilo rođen 1941. godine. Završio fakultet u Sarajevu gdje je i stalno nastanjen. Oženjen sa Cicom Janjušević a njeni su rodom od Nikšića, završila je fakultet. Imaju sina Stašu rođen 1974. godine. Nakon izbijanja neprijateljstva u BiH otišao u Izrael, kasnije se vratio i živi sa roditeljima u Sarajevu.
1.1.3.4. Komnen
Komnen rođen 1944.  godine. Završio višu školu. Zaposlen i živi sa porodicom u Lazarevcu. Oženjen sa  Ilinkom Marčetić iz Radičevića kod Novog Sada, nastavnica,  njeni porijeklom iz Bosne. Imaju troje djece: Svetozar rođ. 1978. godine, đak u višoj školi. Svetlana rođ. 1980.  godine, student medicine. Marko rođen 1986.  godine.
1.1.3.5. Radojka
Radojka rođ. 1931. godine. Udavala se u Miljaniće pa se razvela i vratila kod roditelja u Trebinje. Bila je zaposlena i penzionisala se.
1.1.3.6. Todor
Todor rođen 1947godine, umro je 1993.  godine kao vojnik u rezervi za vrijeme neprijateljstva u BiH. Oženjen sa Milevom Krivokapić iz Lastve trebinjske. Imaju dvoje djce: Tijana rođ. 1980. godine i Tomislava 1981. godine.
1.1.3.7. Milosava
Milosava rođena 1938. godine. Udata za Sima Dučića u Trebinju ( Simo je treće koljeno iz porodice Jovana Dučića pisca). Imaju dvoje djece: Nebojša rođen 1980. godine i Đuka rođena 1981. godine.
1.1.3.8. Vukosava
Vukosava rođena 1938. godine. Udata za Rada Ninkovića u Necvijeće kod Trebinja. Imaju  četvoro djece: Gojko rođ.1962. godine, radi u fabrici  alata u Trebinju. Anka rođ. 1965.  godine, Dragan 1972. godine i Dragica 1972. godine. Gojko je oženjen sa Brankom Vučurović i imaju dvoje djece.


1.1.4.  Mitra (Đoko)
  Rođ. 27.IV 1909. Umrla jako mlada


1.1.5.  Mirko (Đoko)
 

(22.07.1910 – 4.03.1975.g.)
Rodio se i sahranjen u Banjane – Crni Kuk.
Bavio se zemljoradnjom i stočarstvom do završetka rata.
U Sarajevu zavšava šumarsku školu.
Odakle se vraća u Dubočke kao učesnik NOR.a do 1945.g.
Kolonizuje se u Vrbas.
Odmah se zapošljava u „Sremak“ – Sreski magacin kao službenik. Nakon godinu dana po odluci Opštinskog Komiteta prelazi na rad u SRZ kao član grupe za komasaciju zemljišta.
Nakon SRZ Mirko odlzi u Kučevo kod Požarevca kao šumarski nadzornik. Odakle se i penzionisao 1964.g. po boračkoj osnovi.
Oženjen ćerkom Todora Komnenića – Jokom rođ. 1910 – 15.04.2000.g.

Đeca:
1. Mihajlo-Kajo
2. Vukašin-Vujo
3. Vojislav-Vojo1.1.5.1.  Mihajlo-Kajo (Mirko)
 

Rođ. 03.10.1933.g. u Pećinovac. 
Po dolasku u Vrbas 1945.g. nastavlja školovanje i  nakon završene gimnazije odlazi na Vojnu akademiju u Ljubljanu koju završava 1956.g. 
Posle toga nastavlja sa oficirskom karijerom sve do 1988.g. kada se penzionisao kao Viši oficir u činu majora sanitetske službe. 
Živi sa svojom porodicom u HN.
Podaci Vlada Đokova: 
Mihailo - Kajo rođen je 1933.godine. Završio je Sanitetsku oficirsku školu i u vojsci je dostigao do čina majora u kome je i penzionisan. Oženjen je sa Mirom Čerkez iz Nevesinja. Stalno je nastanjen sa porodicom u Hercegnovom. Imaju sina Sašu i ćer Sonju.
Saša ima dvoje đece Ines rođena 1987. i Ivan rođen 1993.godine.
Sonja ima dva sina Damira rođ.1984. i Alen 1982.godine.

Oženjen Mirom (Josip) Šošić, starinom od Nevesinja.
Đeca:
1. Saša
2. Sonja
1.1.5.1.1.  Saša (Mihajlo)
 

Rođ. 1965.g. oženjen Stankom /Vojo/ Samardžić iz Krivošija.
Đeca: 
1. Ines 
2. Ivan1.1.5.1.1.1.  Ines (Saša)
  Rođ. 09.08.1987.g. Udata za Danila (Svetozar) Draganića iz Vrbasa. Žive u Novom Sadu.


1.1.5.1.1.2.  Ivan (Saša)
  Rođ. 1991.g. Živi u HN.


1.1.5.1.2.  Sonja (Mihajlo)
 

Sonja iz prvog braka ima 2 sina a iz drugog ćerku.
Đeca: 
1.  Alen, rođ.20. 04.1982.g. Oženjen Despotović Ivanom Đeca: Staša rođ. 06.12.2014 g.i Danilo rođ. 03.11. 2017.g.
2. Damir, rođ.1984.g.Oženjen i ima ćerku - Sofija rođ. 2016 g.
3. Marina rođ. 1997.g.1.1.5.2.  Vukašin-Vujo (Mirko)
 

Rođ. 1936.g. u Pećinovac.
Umro u Vrbas 17.07.2007.g.
Oženjen Biljanom /Aleksandar/ Popović, rođ. 9.08.1943.g.
Đeca:
1. Violeta
2. Vladimir1.1.5.2.1.  Violeta (Vukašin)
 

Rođ. u Vrbasu 26.03.1964.g. – 09.05.2017.g.
Bila udata za sina Bata (Ćetkovog) Vojičića – Batrića.

Đeca:
1. Ivana
2. Miljan

Ivana rođ.14.06.1985.g.
Udata za Borislava (Gojko) Gojkovića iz Kule, imaju sinove Balša i Uroš, rođ. 30.05.2016.g.
Žive u Novom Sadu.

Miljan rođ.17.04.1987.g.
Oženjen Šveđankom Marija Bergstrom i imaju dva sina Milo rođ. 05.04.2013.g i  Luka rođ 06.03.2014.g.             
Žive u Švedskoj1.1.5.2.2.  Vladimir (Vukašin)
 

Rođ. 11.06.1974.g.1.1.5.3.  Vojislav-Vojo (Mirko)
 

Rođ. u Pećinovac 15.10.1938.g.
Oženjen Ilčešin Katarinom 01.08.1946.g.
Žive u porodičnoj kući Vrbas, Bačka 31.
Vlado Đokov je zapisao:
Vojislav rođen 1938.godine, završio je srednju školu i radio u trgovačkom preduzeću u Vrbasu.Oženjen sa Katicom Ilčešin (njeni su porijeklom iz Bosne po narodnosti Ukrajinci). Imaju dva sina Gorana rođ.1965. i  Milorada rođ. 1976.godine.Goran je oženjen sa Jelenom (roditelji su joj iz Bijelog Polja). Ima dva sina Mirka rođ. 1996.godine i Miloš rođ.1997.godine.
Đeca:
1. Goran
2. Milorad
3. Milisav1.1.5.3.1.  Goran (Vojislav)
 

Rođ. 04.05.1965.g.
Oženjen Jelenom /Momir/ Nedović rođ. 7.11.1970.g.
Đeca:
1.Mirko
2.Miloš 1.1.5.3.1.1.  Mirko (Goran)
  Rođ.16.05.1996.g.


1.1.5.3.1.2.  Miloš (Goran)
  Rođ.30.05.1997.g.


1.1.5.3.2.  Milorad (Vojislav)
 

Rođ. u Vrbasu 08.12.1976.g.1.1.5.3.3.  Milisav (Vojislav)
  Umro kao dijete


1.1.6.  Nikola (Đoko)
  (9.05.1912 – 1927)


1.1.7.  Jovan-Joza (Đoko)
 

(14.04.1914 – 4.12.1988)
Joza je završio osnovnu školu. Bavio se zemljoradnjom. Imao je boračku penziju (umro je kako je Vlado napisao 1985.g.)
Joza se dva puta ženio:
Iz prvog braka sa Zorkom rođ. Komnenić (1916 – 1957) iz Miruša kod Bileće ima petoro đece: Svetozar, Radomir, Milosava, Radmila i Ruža. Zorka je umrla dosta mlada.
Iz drugog braka Jozinog sa Mijoljkom – Busja Međedović iz G. Polja ima Dragana i Dragoljuba.
Đeca:
1. Svetozar-Svele
2. Radomir-Buljo
3. Milosava
4. Radmila
5. Ruža
6. Dragan
7. Dragoljub - Pijo1.1.7.1.  Svetozar-Svele (Jovan)
 

Rođ. u Pećinovac 15.03.1946.g.
Danas u penziji. Oženjen Ristić Ljiljanom iz Stopanje kod Kruševca.
Završila je Višu med. školu, Def. fakultet i doktorirala je na Med. fak. u Bg. Radi kao prof. na Višoj med. školi.
Žive u Beogradu: ul. Milentija Popovića br. 15   11070 Novi Beograd
Đeca:
1. Veselin
2. Sanja1.1.7.1.1.  Veselin (Svetozar)
 

Rođ. 1981.g. završio Višu posl. Školu i FABUS u Sr. Kamenici. Radi kao carinik u Šapcu.1.1.7.1.2.  Sanja (Svetozar)
 

Rođ. 1977.g. završila Ekonomski fak. i Postdiplomske studije u Rimu. Danas radi u banci Inteza u Rimu.  (Intesa Sanpaolo - u Beogradu je to Banca Intesa), radi u Diviziji za investicije u infrastrukturu i to za Jugoistocnu Evropu, Tursku i Sjevernu Afriku, tako da je sa poslom povezana sa Balkanom.
Udata za: Italijana, zove se Michele Marzella, rođen u Bariju 27.07.1977.g.
Živi u Rimu,  radi u japanskoj kompaniji Yamaha.
Sanjino prezime je ostalo Milovic!1.1.7.2.  Radomir-Buljo (Jovan)
 

Rođ.1949.g. u Pećinovac.
Danas živi u Štedim kod Nikšića1.1.7.3.  Milosava (Jovan)
 

Rođ. 1939.g. udata za sina Kika Miljanića – Draga.
Đeca: Veljko, Slobodan, Miodrag, Goran, Vlado, Stanka, Svetlana, Dajana, Dobrana i Milica.1.1.7.4.  ??? (Jovan)
 

Jedna ćerka im je umrla 1941.g. kao dijete1.1.7.5.  Radmila (Jovan)
 

Rođ.1955.g. živi i radi u Bg.1.1.7.6.  Ruža (Jovan)
 

Rođ.1952.g. udata Marović.
Đeca: Marijana i Zorica.1.1.7.7.  Dragan (Jovan)
 

Rođ. 1960.g.
Završio srednju školu.
Radio u građevinarstvu, u inostranstvo, sada radi u Gacko.1.1.7.8.  Dragoljub-Pijo (Jovan)
 

Rođ.1964.g.
Završio je sred. školu i radi u fab. alata Trebinje.
Oženjen Radmilom /Rajko/ Koprivica rođ. 1967.g.
Đeca:
1. Đoko
2. Nevenka1.1.7.8.1.  Đoko (Dragoljub)
  Rođ. 1992.g.


1.1.7.8.1.  Nevenka (Dragoljub)
  Rođ. 1996.g.


1.1.8.  Milivoje (Đoko)
  Umro kao dijete


1.1.9.  Krstinja (Đoko)
  Umrla kao dijete


1.1.10.  Danica (Đoko)
  1921   Umrla kao dijete


1.1.11.  Vlado (Đoko)
 

28.VI 1923. – 29.07.2011.g.
Učesnik NOB-a. Na položaju dužnosti u brigadi – Bokeljska brigada, bio aktivni pukovnik JNA. Predsednik Vojnog suda: Vojno pomorske oblasti u Splitu. Penzionisan kao Pukovnik JNA.
Oženjen Ristić (Sava) Verom iz Prištine rođ. 1931.g.
Vlado o sebi:
VLADO - Vladimir završio osnovnu školu u Dubočkama, zatim je do rata završio šest razreda gimnazije u Nikšiću, a poslije rata završio je sedmi i osmi razred gimnazije sa maturom na Cetinju (tada već bio na službi kao oficir).       Završio i vojnu školu tečaj komadanata pukova i štabnog osoblja. Zatim završio i Pravni fakultet. Kao pravnik službovao prvo u jedinicama JNA, a zatim kao sudija vojnog suda. Čin pukovnika dobio 1971.godine, a penzionisan 1981.godine. U toku vojne službe službovao u više mjesta širom Jugoslavije. Prvo kao poručnik (komesar čete) pri oslobodjenju Nikšića u čemu je i učestvovao. Zatim u Kotoru, Risnu,Herceg Novom, Budvi, Cetinju, Prištini, Kruševcu, Nišu, ponovo u Kruševcu i Prištini, te u Sarajevu prvo u vojnoj školi pa kasnije prekomandovan iz Prištine u Sarajevo, pa u Beogradu i Splitu gdje sam i penzionisan. Ako se može reći da sam nešto "postigao u životu", nikad ništa nijesam dobio preko veze ili olako, za sve sam  morao da se izborim, ili možda da sam imao  u nečemu što se kaže i sreće.

Oženjen sa Verom Ristić rođena  u Prištini od oca Save i majke Magdalene.  Završila je srednju školu i do udaje radila kao službenik u Radio Prištini, gdje je  ujedno bila i pjevač. Imaju dvoje đece sina Borislava i kćer Sonju.

Đeca:
1. Borislav
2. Sonja1.1.11.1.  Borislav (Vlado)
 

Rođ. 1954.g. Dipl.ing.građevinarstva.
Oženjen sa Dubravkom Lekić, žive u Hrvatsku.
Vlado o Borislavu:
Borislav - Buco rođen  u Beogradu 1954.godine. Zvršio je građevinski fakultet. Službovao je kao građevinski inženjer   u Beogradu, Pirotu i Splitu, gdje ga je zatekla ratna situacija pa je ostao bez posla (dao je otkaz na službu). Prilikom služenja vojnog roka u JNA   završio je školu rezervnih oficira inžinjerije i bio rezervni poručnik. Oženio se sa Đinom Jukić   iz Splita, završila je Filozofski fakultet - Sociologiju. U braku imaju kćer Josipu - Pia rođenu 1987.godine

Đeca:
1. Josipa1.1.11.1.1.  Josipa-Pia (Borislav)
 

Rođ. 1987.g. Student psihologije u Zagrebu.1.1.11.2.  Sonja (Vlado)
 

Dipl. ecc. rođ. 1959.g.
Udata za Petrov Jasenka dipl. maš. ing. rođ. 1952.g.
Đeca:
Tanja – rođ. 2.04.1986.g. student Defekt. fak. u Bg.1.2.  MARKO (Bajo)
 

(1868.-1940.)
Oženjen sa Pavušom Nikolinom Milović (1878-1964.g.)
Đeca:
1. Ilija
2. Simo
3. Svetozar (Zajo)
4. Mitar
5. Novak
6. Stana1.2.1.  Ilija (Marko)
 

(1904. - 1932.)
Oženjen sa Petrušom rođ. Matović. (Posle smrti Ilije Markova Petruša se udaje za Maksima Akimova Milović u Jasen i sa njim ima dva sina - Blažo 1938/2005 i - Milorad rođ. 1943/2002 i četiri ćerke - Vidosava, udata za Božidra Markova Koprivicu i sa njim ima sina Dragana i tri ćerke Branka, Nevenka /udata za sina Vlada-Bega Lazareva/Dobrana - Desa i «Žuća».  Posle smrti Petrušine, Maksim se ženi iz Golije od Ćorića sa Mitrom i sa njom ima sina - Dušana 1960.g. oženjen od Mijuškovića i ima sina i ćerku,- Džidža ? udata u Đedovića koja ima sina i dvije ćerke).  

Đeca:
1. Bogdan1.2.1.1.  Bogdan (Ilija)
 

(10.10. 1932/18.10. 2006.g.)
Sahranjen u Obrenovac.
Oženjen Ilinkom rođ.14.7.1944., udala se 1966 u Bg.) Đukanović     iz Crmnice.
Žive i rade u Obrenovcu.
Đeca:
1. Dragan
2. Milica  1.2.1.1.1.  Dragan (Bogdan)
  Rođ. 10.07.1967.g.


1.2.1.1.2.  Milica (Bogdan)
  Rođ. 1973.g.


1.2.2.  Simo (Marko)
 

(1909. - 1977.)
Prvi put oženjen sa Divnom Arsenić iz Obrenovca. Imaju ćerku Milanku. Druga Simova žena je Vidosava Mirković iz Macavara imaju tri ćerke.
Đeca:
1. Milanka
2. Slobodanka
3. Stanka
4. Nada1.2.2.1.  Milanka (Simo)
  Milanka i majka su u toku rata otišle za Kanadu i tamo žive.


1.2.2.2.  Slobodanka (Simo)
   


1.2.2.3.  Stanka (Simo)
  Poginula nesretnim sliučajem.


1.2.2.4.  Nada (Simo)
   


1.2.3.  Svetozar-Zajo (Marko)
  Rođ. u Pećinovac 1917/1994.
Supruga Velika Vučetić 1928/6.10.2010.g. u Goliju (Basjo i Rajka).
Od prve žene (Darinka Stevanova Miljanić-Ikovići,  iz Velikih Dubočaka braća su joj bila: Đoko i Kiko) ima sinove (Milorad, Radojica).
Đeca:
1. Radojica
2. Milorad
3. Branislav
4. Rajka


1.2.3.1.  Radojica (Svetozar-Zajo)
 

Rođen 30.10.1954.g.
Došao u Vrbas kod tetke Leje / Simane / 1974.g.
Radi u DTD Vrbas.
Oženjen 08. 01. 1978.g. Ljiljanom rođ. Simović 25.11.1955.g .
Od oca Pavla / Miroja / i majke Bose rođ. Čolaković, Vrbas, M.   Tita br.17.
Đeca:
1. Maja
2. Slobodan1.2.3.1.1.  Maja (Radojica)
 

Rođ. u Vrbas 15.03.1982.g.
Radi u predš. ustanovu „Boško Buha“ Vrbas kao vaspitač.1.2.3.1.2.  Slobodan (Radojica)
 

Rođ. u Vrbasu 13.11.1978.g.
Igrao profesionalno fudbal (ponikao je u pionirima «Vrbasa» kao veoma talentovan, mlad je zaigrao za prvu ekipu «Vrbasa», igrao je za prvoligašku ekipu «Mladost» Apatin, zatim u «Mačvu» Šabac da bi za 2006/07 potpisao i igra za ČSK iz Čelareva, 2008.g. prelazi u «Dinamo» Vranje...
Supruga Ivana rođ. 19.03.1979.g. Sekulović od oca Slavka Ilijinog  i majke Mire (od oca Negoslav Lukić i majke Marta rođ. Popović) Vrbas, ul. Poštanska br.
Đeca:
1. Marko1.2.3.1.2.1.  Marko (Slobodan)
  Rođen 29.02.2004.g. u Vrbasu.


1.2.3.2.  Milorad (Svetozar-Zajo)
 

Rođen 31.01.1948.g.
Supruga Biljana Vidić selo Dobra opština Golubac rođ. 28.07.1955. Žive i rade u NS od 1987.g. ul. Bulevar oslobođenja br.47.
Đeca:
1. Ivana
2. Bojana
3. Dubravka 1.2.3.2.1.  Ivana (Milorad)
 

Rođ.02.01.1977.g. završila Pravni fakultet, radi u socijalno na Žitnom trgu. Živi u NS.1.2.3.2.2.  Bojana (Milorad)
 

Rođena 02.12.1979.g. Završila srednju tehnološku u NS.1.2.3.2.3.  Dubravka (Milorad)
  Rođena 28.09.1981.g.  dudabeat@gmil.com


1.2.3.3.  Branislav (Svetozar-Zajo)
 

Rođ. u Pećinovac 19.11.1959.g. živi u Podgoricu, ul. Cvijetna S.2A Oženjen Jugoslavom rođ.1959.g.(ćerka: Jovana-Joze Markova   Miljanić – Zelovići rođ. 1919/2010.g. i njegova suprga Milosava- Miluša 1928-2010.g. a imaju tri sina: Milorad, Radivoje i Milan).
Đeca:
1. Vesna
2. Sonja
3. Nikolina1.2.3.3.1.  Vesna (Branislav)
  Rođena 27.04.1984. g .


1.2.3.3.2.  Sonja (Branislav)
  Rođena 31.08.1987.g.


1.2.3.3.3.  Nikolina (Branislav)
  Rođena 16.06.1990.g.


1.2.3.4.  Rajka (Svetozar-Zajo)
  12.04.1962.g. Radi u Viši sud u PG.


1.2.4.  Mitar (Marko)
 

(1919 /1973) Rođen u Dubočke, umro i sahranjen u Bg. 1973.g.
Sa suprugom Darom rođ.1924/2008.g. Lazović ima ćerku Marinu.
Đeca:
1. Marina1.2.4.1.  Marina (Mitar)
 

Udata Zvicer.
Živi u Bg. ima dvije ćerke:
1.2.4.1.1. Jelena rođ. 14.09.1981.g.
Udata za Stojana Anđelkovića u Beograd i
1.2.4.1.2. Tamara rođ. 06.07.1986.g.1.2.5.  Simana-Leja (Marko)
 

Rođ. 15.12.1921. g u Pećinovac, umrla i sahranjena u Vrbas 20.08.2002.g. ) Ima ćerku
1.2.5.1. Stoju rođ. 10.07.1944.g. Udata za Sadžakov Ljuba, rođ. u NS 1938.g. umro u Vrbas 1997.g.
Đeca:
1.2.5.1.1. Slobodan rođ.10.05.1974.g. Završio  Filozofski fakultet /socijologiju/, oženjen iz Srbije, Nedeljković Slađanom imaju sina
Đeca:
1.2.5.1.1.1. Aleksandra rođ. u NS 05.03.2005.g  

1.2.5.1.2. Dušan rođ. u  Vrbasu gdje i živi 25.12.1975.g. (profesionalno se bavi fudbalom, ponikao je u Vrbasu gdje je dugo godina igrao, da bi do sada mijenjao dosta FK, prošle sezone je igrao za prvoligašku ekipu «Jedinstvo» B. Polje, da bi 2006/07 potpisao za prvoligašku ekipu «Grbalj» Radanovići, za 2008.g. potpisao je za «Lovćen» sa Cetinja.     Oženjen  Anom  ćerkom Dragana  Bulajića  (majka joj je rodom od Barovića)
Đeca:
1.2.5.1.2.1. David rođ.05.01.2000.g.1.2.6.  Petruša-Dula (Marko)
 

Udata u Goliju za Boža Tepavčevića – pogino 1941.g. (sin Boža Milićeva), kolonizovani u Vrbas, imaju sina:
a) Mihajla – Kaja   1940 -2009.g. koji ima dva sina
1. Siniša oženjen Slavicom Jakovljev(ić), imaju ćerku Katarinu i sina Ognjena.
2. Igor oženjen Nenom Vlahović imaju sinove Matija i Miloš.
3. Sestru: Mijoljku rođ. 1939.g. udata Mastilović u Karađorđevo kod Bačke Topole ima sina i ćerku udatu za Mirka Jevrovog Koprivicu u Vrbas i Marina ima sina Aleksu.1.2.7.  Jokna (Marko)
 

Udata Goranović.
Udata za Jovana (Golubovog) Goranovića u Goliju ima đecu:
1. Vukosavu ženu Mila Đokova Milovića
2. Zorku udata u Savino Selo Turudić i
3. Petranu u Sominu udata za Dragišu (1943-2012). Mitrova Sarića.
Imaju sina Milutina oženjen Draganom i ćerku Senka)
4. Mrđen rođ. 1939-2010.g. oženjen od Purovića.1.2.8.  Novka (Marko)
  Udata za Novaka Perovića iz Obljaja.


1.2.9.  Ilinka (Marko)
 

Udata za Jordana Jankovski u Orahov Do – Makedonija kod Velesa.1.2.10.  Novak (Marko)
  Umro kao dijete. (1914.-1914.)


1.2.11.  Stana (Marko)
  Umrla kao dijete. (1910 - 1914.)


1.3.  SAVA-ŠAJO (Bajo)
 

Sava se oženio sa Ristom ćerkom Mijajla Koprivice?
Umro je dosta mlad i pošto nijesu imali đece, žena mu se vratila u rod?
Šajo je odlazio na rad u Ameriku.
Kao dobrovoljac je došao iz Amerike i bio učesnik Skadarskog rata.
Đeca:
1. Mato1.3.1.  Mato (Sava-Šajo)
 

Sava - Šajo Bajov ima sina Mato u jednoj pjesmi stoji:
«Četu Mato Milovića vodi
što ga kršna Ognjenuša rodi»
Primjedba tj. reagovanje Đorđija M. Milovića povodom objavljivanja navoda u knjizi «POD ZASTAVOM SLOBODE»:
Na strani 162 Milović Šaja Mato, kaže se da je poginuo 1944 u Banjici, tačno je da je poginuo 1943.g. kod Niša, nosilac je spomenice. Spomenik mu se nalazi u Ernestinovu kod Osijeka.
Matova majka je bila Jovana Ognjenović.
Matova žena Rista Marić (1911-1991) je rodom iz Hodbine – Hercegovina. Umrla i sahranjena kao izbjeglica u Bijeljinu.
Đeca:
1. Novica
2. Milan
3. Bosa
4. Sava
5. Slavojka1.3.1.1.  Novica (Mato)
 

(15.08.1928 – 22.10.2010)
Rođen i umro u Paulin Dvor. A po njegovoj želji sahranjen u Vrbas.
Đeca:
1. Duško
2. Stamenka
3. Vukica1.3.1.1.1.  Duško (Novica)
 

Rođ. u Paulin Dvor 13.01.1962.g.
Oženjen Biljanom Crljen rođ. 2.12.1968.g.
Žive u Vrbasu ul. Konvojska br.
Đeca:
1. Miljan
2. Marina1.3.1.1.1.1.  Miljan (Duško)
 

Rođ. u Vrbas.26.08.1994.g.1.3.1.1.1.2.  Marina (Duško)
 

Rođ. u Osijek 07.04.1991.g1.3.1.1.2.  Stamenka (Novica)
 

Rođ. u Paulin Dvor 26.04.1952.g.
Završ. Prav. fakultet – živi u Beogradu.1.3.1.1.3.  Vukica (Novica)
 

Rođ. u Paulin Dvor 30.05.1954.g.
Završ. Fak. pol. nauka smjer novinarstvo.
Umrla 2006.g. u Beograd1.3.1.2.  Milan (Mato)
 

(2.08.1934 – 1986.g.)
Žena mu je Zorica Dušanić  rođ. u Hrstinu 1935.g.
Đeca:
1. Mirjana
2. Ljiljana1.3.1.2.1.  Mirjana (Milan)
 

Rođ. u Paulin Dvor 1954.g.
Bila udata za Junušić Mirka.
Đeca:
1.3.1.2.1.1. Miroslav  –  živi u Osijek
1.3.1.2.1.2. Tatjana - živi u Osijek1.3.1.2.2.  Ljiljana (Milan)
 

Rođ. u Paulin Dvor 1960.g.
Udata za Majdančić Josipa (umro)
Đeca:
1.3.1.2.2.1. Darko živi u Čepinu kod Osijeka
1.3.1.2.2.2. Renata živi u Čepinu kod Osijeka1.3.1.3.  Bosa (Mato)
 

Rođ. 1928.g. u Paulin Dvor.
Udata za Goja Šiljka (umro) živeli u Šodolovce kod Osijeka.
Danas porodica živi u Beograd.
Đeca:
1.3.1.3.1. Siniša - oženjen ima ćerku
1.3.1.3.2. Miloš - oženjen ima ćerku1.3.1.4.  Sava (Mato)
 

Rođ. 1932.g. u Paulin Dvor.
Udata za Đukanović Dragića (umro).
Đeca:
1.3.1.4.1. Nikola oženjen ima ćerku
1.3.1.4.2. Rade oženjen ima ćerku1.3.1.5.  Slavojka (Mato)
 

Rođ. 1936 - 2005g. u Paulin Dvor.
Udata za Petlovac Svetozara u Dardu kod Osijeka.
Đeca:
1.3.1.5.1. Stevo1.4.  JANICA (Bajo)
 

Janica Bajova (Đokova sestra) udata za Aleksu (Jovan) Ognjenovića u Dubočke.
Đeca:
1.4.1. Ćetko – umro mlad

1.4.2. Andrija – umro mlad

1.4.3. Špiro – oženjen od Radovića
1.4.3.1. Filip
1.4.3.2. Vojin
1.4.3.3. Đuro – umro mlad
1.4.3.4. Ljubica
1.4.3.5. Miluša
1.4.3.6. Vida
1.4.3.7. Dara
1.4.3.8. Jana
1.4.3.9. Bosa

1.4.4. Tadija rođ. 1888 – 1945.g.
Oženjen Miljanić (Ilije Milova) Aneta.
1.4.4.1. Simo rođ. 1912-1987.g.
Oženjen Milović (Šćepana) Radojkom iz Zagradaca.
1.4.4.1.1. Radivoje rođ. 1946.g. oženjen od Mrkaića (Đeca: Miljan, Miljana i Maja)
1.4.4.1.2. Velimir rođ. 1948.g. oženjen od Luburića iz Sečnja (Đeca: Tadija i Jana)
1.4.4.1.3. Momo (1950-2010)
1.4.4.1.4. Čedo rođ. 1960 oženjen  (Đeca: Jelena, Jovana i Strahinja)
1.4.4.2. Božo
1.4.4.3. Blažo
1.4.4.4. Vasilj
1.4.4.5. Vukašin
1.4.4.6. Novak
1.4.4.7. Dušan i
1.4.4.8. Plana – udata za Radomira Ristovog Miljanića u Vrbas (imaju sina i dvije ćerke)

1.4.5. Janicina ćerka Ješa udata za Obrena rođ. 1890.g.  Petrova (Petrova braća Vasilj i Simo) Miljanića  -  Obrenići
Đeca:
Bajo - Obrenov rođ. 1922.g. Oženjen od Koprivica.
Đeca:
-Kostadin – Ćado
-Vojo
-Miluša
-Milka

1.4.6. Janicina ćerka Stana udata za Jefta Obrenova Manojlovića (Bataljonski barjaktar u Goliji) u Čarađe.
Đeca:
1.4.6.1. Rade - Pogino u NOB kao momak.
1.4.6.2. Milan – Živi kao penzioner u Nikšiću do 1978.g. preselio u Sr. Mitrovicu ima 2 sina i 3 ćerke
1.4.6.3. Gojko – živi u Čarađe
1.4.6.4. Mihajlo
1.4.6.5. Miljan
1.4.6.6. 4 ćerke1.5.  SAVA (Bajo)
 

Udata za Milana Lazarevog Ognjenovića pod Jelovicu u Miljaniće.
Đeca:
1.5.1. Kosto – umro kao momak
1.5.2. Vasilj oženjen od Mićovića – nije imo muške đece ima 5 šćeri
1.5.3. Obren ima 3 sina i ćerku
1.5.4. Vukašin  ima sina i tri ćerke
1.5.5. Udata za Aleksu Karova Matovića
1.5.6. Mara  udata za Sima Pejova Matovića
1.5.7. Novka udavala se za Nikolu Vujačića u Riječane i ubrzo ostala udovica1.6.  MARA (Bajo)
 

Udata za Pavla Koprivicu na Crni Kuk.
Đeca:
1.6.1. Andrija oženjen Pejović Cvijetom  sa Petrovića:
Đeca:
1.6.1.1. Nikola
1.6.1.2. Uglješa
1.6.1.3. Milorad
1.6.1.4. Radmila
1.6.1.5. Beka

1.6.2. Vasilija udata za Milana Kovačevića na Grahovo (Spila-Okolište)
Đece:
1.6.2.1. Radojka
1.6.2 2. Rajko
1.6.2.3. Živko - oženjen od Trifuniovića. Živi u Vrbas tel. 021.701.248  đeca: Ljiljana i Branislav
1.6.2.4. Žarko
1.6.2.5. Stana
1.6.2.6. Marta
1.6.2.7. Bosa – udata za Rada Vujovića žive u Vrbas 021-700-365  Đeca: Nikola i Radmila.
1.6.2.8. Dostinja
1.6.2.9. Ljeposava

1.6.3.  Aneta  se nije udavala.  1.7.  GOJA (Bajo)
  Udata za Đura Perišića u Trepča