Podaci za ogranak Nikole Spasojeva

 

Navedeni podaci su prikupljeni iz raznih izvora: knjiga, starih dokumenata, kazivanja starih ljudi, direktnog razgovora sa rođacima, slanjem putem poruka i sl. Sasvim je razumljivo da u ovakvom poslu dolazi do određenih grešaka koje objektivno nije moguće u potpunosti izbjeći. Iz tih razloga, molimo sve rođake, da eventualno uočene greške odmah prijave preko adrese koja se nalazi na kontakt stranici. Osim grešaka, dobro bi bilo da sve promjene ili nove podatke prijavite kako bi ih blagovremeno ažurirali.

 

SPASOJE (ĆAKO)

Spasoje Ćakov je poginuo u bici na Grahovcu 1858.godine.
Spasoje je imao 4 sina: Jakova, Jovana, Lazara i Nikolu. Po kazivanju Stevana Jakovova, najstariji je bio Jovan, zatim Nikola, pa Lazar i najmlađi Jakov. Ubrzo nakon očeve smrti umrla im je i majka koja je bila rodom sa Grkavca iznad Risna od bratstva Samardžića.


PAVUŠA (SPASOJE)

Jovan, Nikola, Lazar i Jakov imali su sestru PAVUŠU udatu u Matovića u Banjane (baba Damjana i Nikole Matovića) živjela je 112.g.1.  NIKOLA SPASOJEV
 

Oženjen Krunom od Vujičića sa Dolova.
Đeca:
1. Obren
2. Petar
3. Pavuša1.1.  OBREN (NIKOLA)
  Obren (1887-1960).
Ženio se dva puta.
Prva žena je bila Milosava Blagojeva Milović – ista sestra Jevta, Jovana, Todora i Đoka.
Druga žena je bila Božana Manojlović iz Golije. Sva Obrenova đeca su iz prvog braka.
Đeca:
1. Dušan
2. Stevo
3. Ilija
4. Vukašin
5. Stanko
6. Bogdan
7. Petruša
8. Aneta


1.1.1.  Dušan (Obren)
  Dušan (1915-1995)
Oženjen sa Milušom Radojević(1926-2009).
Đeca:
1. Radojica
2. Radosav
3. Momirka


1.1.1.1.  Radojica (Dušan)
  Radojica je rođen 1963.g.
Nije oženjen.
Živi u Banjane.
Bavi se poljoprivredom i stočarstvom.


1.1.1.2.  Radosav (Dušan)
  Radosav je rođen 1967.
Supruga Ana rođena 1986.g. iz Petrovića.
Žive u Banjane.
Bave se poljoprivredom i stočarstvom.
Đeca:
1. Dušan
2. Slavica
3. Danijela
4. Milanka
5. Ivan
6. Sanja


1.1.1.2.1.  Dušan (Radosav)
  Dušan je rođen 2007.g.


1.1.1.2.2.  Slavica (Radosav)
  Slavica je rođena 2004.g.


1.1.1.2.3.  Danijela (Radosav)
  Danijela je rođena 2006.g.


1.1.1.2.4.  Milana (Radosav)
  Milana je rođena 2010.g.


1.1.1.2.5.  Ivan (Radosav)
  Ivan je rođen 24.12. 2011.g.


1.1.1.2.6.  Sanja (Radosav)
  Sanja je rođena 10.11.2013.g.


1.1.1.3.  Momirka (Dušan)
  Momirka - Maca je rođena 1965.g.
Udata - suprug Radojica Ždrale sa Vučjeg dola.
Imaju troje đece: Gorana, Zorana i Tanju.


1.1.2.  Stevan-Stevo (Obren)
  Stevan-Stevo je rođen 1923 godine u Podljut.
Umro i sahranjen 29.11.2008.g.
Bio je oženjen sa Milušom Gajić(1925-2004).
Đeca:
1. Radomir
2. Veljko
3. Bajo
4. Zajo


1.1.2.1.  Radomir (Stevan)
 

Radomir je rođen 12.02.1949.g. u selo Podljut.
Živi u Njemačkoj od 1971 godine.
Oženjen sa Dragicom rođena Novaković iz Banjana kod Bos.Krupe.
e-mail: (r.milovic@gmx.de)
Đeca:
1. Veljko
2. Željko
3. Aleksandar1.1.2.1.1.  Veljko (Radomir)
  Veljko je rođen 25.04.1973.g. u Memingenu - Bavarska.


1.1.2.1.2.  Željko (Radomir)
  Željko je rođen 02.04.1977.g. u Novom Ulmu - Bavarska. Oženjen sa Njemicom Julija Lerec. Žive u Beču.
Đeca:
1.1.2.1.2.1. Filip
1.1.2.1.2.2. Nina - Emilija


1.1.2.1.2.1.  Filip (Željko)
  Rođen 09.01.2012.


1.1.2.1.2.2.  Nina-Emilija (Željko)
  Rođena 27.07.2014.g. u Beču.


1.1.2.1.3.  Aleksandar (Radomir)
  Aleksandar je rođen 21.12.1983 u Novi Ulm-Bavarska. Živi u Ulmu-Baden Virtemberg.


1.1.2.2.  Veljko (Stevan)
  Veljko (09.02.1952.- 23.07.1970.)


1.1.2.3.  Bajo (Stevan)
  Bajo je rođen 1953.g.
Oženjen sa Dunjom Mirković, rođenom 1967.g.
Žive u Banjanima.
Imaju firmu koja se bavi eksploatacijom, obradom i ugradnjom kamena.
Đeca:
1. Darko
2. Dejan
3. Vidoje


1.1.2.3.1.  Darko (Bajo)
  Darko je rođen 1988.g. u Velimlje.
Živi i radi u Nikšiću.


1.1.2.3.2.  Dejan (Bajo)
  Dejan je rođen 1990.g.
Radi na eksploataciji, obradi i ugradnji kamena.


1.1.2.3.3.  Vidoje (Bajo)
  Vidoje je rođen 1992.g.


1.1.2.4.  Zajo (Stevan)
  Zajo je rođen 26.09.1955.
Bavi se trgovinom.
Oženjen sa Katicom Popović, rođena 31.01.1956. iz Aleksinca.
Katica je poljoprivredni tehničar.
Žive u Lastvi Grbaljskoj - Budva.
Đeca:
1. Marko
2. Nina


1.1.2.4.1.  Marko (Zajo)
  Marko je rođen 06.08.1979.
Po struci je mašinski tehničar.
Zapošljen u ugostiteljstvu.


1.1.2.1.4.  Nina (Zajo)
  Nina je rođena 03.01.1983.
Završila srednju školu.
Radi kao poslovođa prodavnice u Budvi.


1.1.3.  Ilija (Obrenov)
  Ilija (1922-2005) Zastavnik u penziji.
Sahranjen na Zemunsko groblje.
Ilija se ženio dva puta:
- Prvi put sa Pavom Radojević rođ. 5.03.1927-1952.g.
Od oca Akima i majke Vidne Delibašić
-Drugi put sa Milicom Đorović i sa njom nije imao đece.
Đeca:
1. Dragan 


1.1.3.1.  Dragan (Ilija)
 

Dragan je rođen  18.10.1951.g.
Živi u Beograd.
Radi u "Navip" Beograd.
Oženjen sa Vesnom /Raco/  Leković rođ. 15.07.1952.g. u Bg. Starinom  iz  Požege tj. Stare Hercegovine.
Zaposlena u prosveti kao tehnolog.
Đeca:
1. Jelena1.1.3.1.1.  Jelena (Dragan)
 

Jelena je rođena 15.07.1981.g.
Asistent na fak. za fizičku hemiju,  priprema doktorsku distertaciju.1.1.4.  Vukašin (Obren)
  Vukašin (15.05.1928.-06.09.2008.)
Oženjen Milevom - Milkom Marković (22.04.1929-24.01.2007) iz Petrovića.
Vukašin je sredinom 1952.g. iz Podljuti prešao u Nikšić. Radio je na željeznici do penzionisanja.
Đeca:
1. Božidar
2. Veselin
3. Ruža
4. Radmila


1.1.4.1.  Božidar (Vukašin)
  Božidar je rođen 30.10.1951. u Podljut.
Diplomirani ekonomista. Preminuo 29.09.2021. u Budvi.
Oženjen sa Marinom Brkuljan, rođena 08.12.1958. u Nukšiću. Završila ekonomsku školu. Preminula 17.10.2022. u Budvi.
Đeca:
1. Nikola
2. Danilo
3. Marko


1.1.4.1.1.  Nikola (Božidar)
  Nikola je rođen 17.12. 1980.g.
Doktor ekonomskih nauka (PhD).
Oženjen sa Danijelom Radanović, rođena 24.02.1982.g.
Magistar ekonomije.
Žive i rade u Podgorici.
Đeca:
1. Luka
2. Nikolina


1.1.4.1.1.1.  Luka (Nikola)
  Luka je rođen 15.10.2009.


1.1.4.1.1.2.  Nikolina (Nikola)
  Rođena je 03.04.2012.


1.1.4.1.2.  Danilo (Božidar)
  Danilo je rođen 20.03.1983.
Završio pomorski fakultet.
Kapetan trgovačke mornarice.
Oženjen sa Dankom Tomić, rođena 19.05.1984.
Završila Francuski jezik i knjizevnost na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, zvanje magistra (nauka o jeziku) stekla na Univerzitetu u Strazburu.


1.1.4.1.3.  Marko (Božidar)
  Marko je rođen 04.01. 1994.
Završio pomorski fakultet.
Oficir trgovačke mornarice.
Oženjen sa Sarom Reljić.
Završila Ekonomski fakultet.


1.1.4.2.  Veselin (Vukašin)
  Veselin je rođen 11.12.1957.g. u Nikšiću
Profesor tehnike.
Oženjen sa Vesnom Aleksić, rođena 24.04.1959.g.
Profesor muzike.
Žive i rade u Budvi.
Đeca:
1. Boro
2. Nađa


1.1.4.2.1.  Boro (Veselin)
  Boro je rođen 28.01.1985.g.
Politikolog, zvanje magistra evropskih integracija i razvoja stekao na Univerzitetu u Briselu.


1.1.4.2.2.  Nađa (Veselin)
  Nađa je rođena 01.06.1989.g.
Specijalista poslovnog italijanskog jezika..


1.1.4.3.  Ruža (Vukašin)
  Ruža je rođena 10.12.1953.g.
Završila gimnaziju.
Radila u željezari Nikšić. Penzioner.
Udata za Čedomira Perutovića, rođenog 16.02.1953.g.
Radi kao poslovođa u građevinskoj firmi.
Žive i rade u Nikšiću - Miločani.
Đeca:
1.Žarko (1979.)
2.Jelena (1974.)
3.Olivera (1976.)
Žarko ima dva sina Nebojšu (2001.) i Milovana (2004.).
Jelena udata za Milenka Babić i imaju tri ćerke: Svetlana, Slađanja i Sanja.
Olivera udata za Slavena Kaluđerovića i imaju ćerku Tijanu.


1.1.4.4.  Radmila (Vukašin)
  Radmila je rođena 16.01.1956.g.
Privatni preduzetnik.
Udata za Rada Vučetića, rođen 10.03.1951.
Žive i rade u Budvi.
Đeca:
1. Dragan (1976.)
2. Danijela (1979.)
Dragan je oženjen i ima troje đece: Saša (2002.), Nikša (2008.) i Nina (2010.)
Danijela udata za Mihaila Novovića, rođenog 1973.g. sa Cetinja.
Imaju sina Balšu (2006.)


1.1.5.  Stanko (Obren)
  Stanko (1933-2004)
Bio oženjen sa Marom Stupar iz Bosanskog Novog.
Živio i radio u Bosanski Novi. Tamo je i sahranjen.


1.1.6.  Bogdan (Obren)
  Bogdan je kao mali poginuo nesrećnim slučajem.


1.1.7.  Petruša (Obren)
 

Petruša je rođena 1912.g. u Velimlje.  Živjeli u selo Biča - Klina Kosovo.
Izbjegli u Srbiju1999.g. Umrla 03.03.2000.g. u Raču Kragujevačku.
Udavala se dva puta. Prvi put za Krsta (Gajova) Erakovića i iz tog braka ima sinove Božidara i Vojislava-Voja i ćerku Bojanu.

1.1.7.1.Božidar živi u Nikšić, oženjen sa Vasom Kostovom Šupić (rođena 1929.g.) iz Podvrši.
Đeca:
- Dragan je rođen 1957.g. Oženjen je Darom Bulajića iz Aleksinca, rođena 1962.g. Imaju sina Darka rođen 1982.god. i Jelenu 1985.godine.

- Dragana (Buba) rođena je 1960.g. Udata za  Tiha Knezevica, imaju troje đece sina Dragutina, ćerke Anu (udatu za Gorana Macanovica) i  Mariju udatu Petrovic.

- Goran je rođen 1967.g. Supruga Elza iz Beograda, rođena 1972.god. Imaju ćerku Andreu, rođenu 2001.g.
Božidar i njegov sin Dragan kao i ćerka Buba žive u Nikšiću a Goran živi u Baru.

1.1.7.2. Vojislav-Vojin (1941/03.03.1991.g.) Rođen u Zlokuće a umro na Kosovo selo Bič. Bio oženjen sa Janom Rajković Drsnik - Klina.
Đeca:
- Radojica, rođ. 1966.g. Nije oženjen - živi u Smederevsku Palanku.
- Radoš rođ. 1969.g. Oženjen sa Radmilom Drljan iz Trebinja rođ. 1976.g. Živi sa majkom u Sm.Palanku   Đeca:  Tamara rođ. 5.07.2005.g. u Sm. Palanku. 
 
- Rajko rođ. 1971.g.  u selo Biča – Klina.  Oženjen sa Radmila Milošević rođ. 1975.g. Otac Dragan i majka Jelica Milošević Đeca:  Jelena rođ. 1997  u Biča – Klina;  Ivana rođ. 1999 rođ. u Bg.;  Vojin rođ. 2001.g. u Bg.;  Nemanja rođ.  2009.g. u Bg.

- Krsto rođ. 27.09.1977.g. rođ. u Peć. Živi u Sm. Palanku. Oženjen sa Ivana Vićentijević selo Prevlaka – Zubin Potok. Đeca:  Nikola rođ. 2004.g. u Sm. Palanku; Stefan rođ. 2006.g.  u Sm. Palanku; Mihajlo rođ. 2011.g. u Sm. Palanku

- Miladin rođ. 1980.g. u Biča – Klina. Živi u Smed. Palanku.

1.1.7.3. Bojana se udala u Vrbas za Popov Dragana i ima dva sina
-  Nenada rođ. u Vrbas 02.12.1974.g.
Oženjen Marijom Šipoš rođ. 1987.g.
Imaju ćerku Anja rođ. 01.07.2002.g. i 
-  Predraga rođ. 1975.g. u Vrbas
Oženjen Majom (Zdravka - Čedovog) Bjelica rođ. 1980.g. 
Žive u Novom Sadu. Imaju sina Lazara rođ. 2008.g.  

Petruša se drugi put udala za Mašić Petka (umro 1957.g.) i sa njim ima dvoje djece Tijanu i Miodraga

1.1.7.4. Tijana je rođena 1952.g. u selo Bič - Klina Kosovo. Udala se za Nedeljković Petka (poginuo) i ima dvoje djece: sina Srđana rođ. 1973.g. i ćerku Svetlanu rođ. 1971.g.

1.1.7.5. Miodrag je rođen 1953.g. u selo Biča - Klina Kosovo. Oženjen, supruga Mara rođ. 1957.g. od oca Blagice Andrić  iz selo Koš opština Istok.
Đeca:
Zoran rođ. 1975.g. u selo Biča – Klina Kosovo - oženjen Dostanom Stanković rođ. 1977.g. od oca Svetislava i majke Ratke iz Prizrena. Zoran I Dostana imaju đecu: Milica rođ.2000.g.  u Rači Kg.,  Veljko rođ. 2003.g.   u Rači Kg., i Strahinja rođ. 2007.g. u Rači Kg.

Nebojša rođ. 2.01.1977.g.   u selo Biča - Klina Kosovo. Živi od 1999.g. u Rači Kragujevačkoj. Oženjen sa Nedeljkom rođ. 1978.g. iz Konjica, od oca Sava Janjića i majke Zore Kalem.  

Branko rođ. 1984.g. u Biča - Klina  Kosovo. Oženjen Marijom Stojanović rođ. 1987.g. od oca Živote i majke Stanice. Đeca: Vuk rođ. 2008.g.  u Rači Kragujevačkoj.

Zorica rođ. 1980.g. u Biča - Klina na Kosovo. Udata za Radosava Jeftića rođ. 1973.g. od oca Goluba i majke Zorke iz selo Berkovo – Klina. Žive u Kraljevo. Đeca: Lazar rođ...1997.g., i Stefan rođ. 2001.g.

Branka rođ. 1994.g. u Biča - Klina Kosovo

Gorica rođ. 1982 (umrla kao dijete)1.1.8.  Aneta (Obren)
  Aneta je rođena 1919.g. u Velimlju. Preminula je 2010. god. Bila je udata za Lazara Vukova Milovića.
Đeca: Slobodan-Bobo, Vlado-Bego, Zorka-Zora i Slavica-Bula. Slobodan je rođen 1938.g. a zbog bolesti preminuo 1986.g. Bio je oženjen sa Milenom Elezević i imaju četiri ćerke.
Vlado je rođen 1941.g. a takođe zbog bolesti preminuo 1986.g. Bio je oženjen sa Vidom Krušić i imaju dva sina i ćerku.
Zorka je rođena 1949.g. Udata za Milana Bijelovića. Imaju dvije ćerke i sina.
Slavka je rođena 1948.g. ?. Bila je udata za pok. Dragišu Koprivicu. Ima dvije kćerke i sina. Živi u Baru.


1.2.  PETAR (NIKOLA)
 

Oženjen Cvijetom od Đurđevaca sa Lukova .
Poslije Pešove smrti preudala se u Makedoniju.
Đeca:
1.Tomo1.2.1.  Tomo (Petar-Pešo)
  Umro kao dijete


1.3.  PAVUŠA (NIKOLA)
 

(1878.- 1964.)
Udata za Marka Bajova Milovića (1868.-1940.)
Đeca:
1. Ilija
2. Simo
3. Svetozar (Zajo)
4. Mitar
5. Novak
6. Stana
Više u ogranku Baja Stevanova