FOTO-REPORTAŽA

 

Postavljeno 26. januara, 2011 by admin

 

-FOTO REPORTAŽA O SELU MILOVIĆI U VELIMLJU

Foto reportažu pripremio Vesko Ristov Milović.

 

ZA UVEĆANI PRIKAZ KLIKNITE NA FOTOGRAFIJU


Velimlje i polje Velimsko


Pogled na Velimlje sa Prisoja


Pogled na selo sa Prisoja


Pogled sa Murgule


Pogled s puta na selo


Pogled sa Orlośedine


Pogled sa Orlośedine


Pogled sa Orlośedine


Pogled sa Prisoja na polje kad podustane


Crkva svetog Nikole


Crkva svetog Nikole


Crkva svetog Nikole


Crkva svetog Nikole


Crkva svetog Nikole


"Groblje"
Groblje iz 13-14 vijeka (stećci) na kome se nalazi
oko 80. nadgrobnih ploča među kojima 10tak uspravnih spomenika,
sarkofaga, ukrašenih figurama, šarama i mačevima.


"Groblje"
Groblje se nalazi na uzvišenju iznad crkve bratstva Milovića.
U narodu je odomaćen naziv "Rimsko groblje" što je
očigledno da naziv ne odgovara stvarnom stanju.


"Groblje"
Brdo na kome se nalazi "Groblje" ima oblik piramide,
a sa njega se pruža izuzetan pogled.


Crkvina
Dobro prepoznatljive konture pravoslavne crkve sa oltarom i grobovištem uokolo.
Nije upamćeno i prenešeno kome je pripadala.


Crkvina
Nalazi se u Stoca /dio sela/ na imanju Mališe Milova.


Gomila kod Prijekih dola
Kamene gomile(tumuli) potiču iz vremena Ilira(stari vijek-prije nove ere)
i pod njima se nalaze grobovi. Na prostoru sela Milovića još se može
prepoznati i prebrojati 41.gomila.


Gomila u neposrednoj blizini kuće sinova Rista Obrenova


Gomila u neposrednoj blizini kuće sinova Rista Obrenova
Na ovoj gomili se uočavaju konture grobnice.


Orlośedina


Orlośedina
Orlośedina - uzvišenje iznad sela na obodu Zaljute sa tragovima
utvrđenog dvorca iz vremena Ilira. U ruševinama se mogu naći ostaci
keramike(djelovi posuđa idr).   


Gustijerna u Osoje
"Gustijerna" - Zajednička voda svih Milovića, čatrnja-gustijerina pod volat,
koju je napravio knez Milutin Milović-Gambelić oko 1670.godine.
Nalazi se u Osoju pri Zaljuti


Gustijerna u Osoje


Ruđača
Seocka voda sagrađena 1882-3 god. 


Ruđača


Datum kada je rađena Ruđača


Mrtvi vao
Seocka voda za pojenje stoke, napravljena u stijeni.  
Nalazi se u Mrtvim Dolima  


Mrtvi vao


Culjuša
Culjuša-jama duboka 200-300 m. u kojoj se na dnu skuplja voda
koju su mještani koristili sve do 60tih godina prošlog vijeka.
  Nalazi se u Gradine iza Zagomila.


Culjuša


Culjuša