Postavljeno 10. februara, 2011 by admin

 

- MILOVIĆI U BANJANIMA 1879. GODINE
Prilog pripremio Vesko Ristov Milović


       Po „Popisu svega stanovništva Crne Gore po okružjima, varošima i selima” izvršenim krajem juna i tokom jula mjeseca 1879. godine, „Kapetanija  Ban(j)ska ima svega  Familija  434  ( 433 )  Čeljadi  3664  ( 3094 )”.  
(Ne slaže se konačni zbir i stvarno popisani)

       Iako  su osobe popisane bez prezimena to jest samo sa vlastitim imenom i imenom roditelja  ili supruga  radom više istraživača i pomoću  geneološkog stabla bratstva Milovića  došlo se do identifikacije svih domaćinstava i članova porodice Milović koji su te  godine  živjeli u Banjanima.

       Po ovom dokumentu a koji se uglavnom poklapa  sa geneološkim stablom Milovića rađenim 1981. godine u Banjanima je u julu 1879. godine življelo 29. familija bratstva Milović sa 165. članova.

       Svi oni su uglavnom živjeli u selu Podljut - Milovići u Velimlju baveći se zemljoradnjom i stočarstvom a katuni su im bili u Jasenu đe se tih godina i kasnije jedan dio njih za stalno i naselio (Crni Kuk).

       Tekst popisa prenosimo izvorno ne ulazeći u eventualne greške u imenima i godinama osim na par mjesta đe smo bili sigurni u grešku i te intervencije se nalaze u zagradi  kao i godišta domaćina do kojih se došlo pomoću podataka iz popisa.

 

Nikola (1849.g.) Spasoj(ev)        30.g.
12.  čeljadi
   
Jovan           25 . Anđa         65.
Jakov           20. Stoja         45.
Akim            14. Kruna        25.
Gligor           12. Pavuša        2.
Vidak             8.  
Pavle             4.  
Đoko              6.  
   
   
Milutin (1829.g.) Perov                50.g.
8. čeljadi
   
Vidak             14. Mara            45.
Arso  ( Vaso )    9. Petruša        11.
Arsenije           5. Saveta          7.
  Rista              3.
   
   
Živko (1833.g.) Tomov                46. g.
3. čeljadi
   
Vuk                 9. Savica           50.
   
   
Tomo (1839.g.) Perov                 40. g.
5. čeljadi
   
Simo              11. Đurđa            30.
  Janica           18.
  Pavuša            2.
   
   
Mitar (1825.g.) Tomov                54. g.
4. čeljadi
   
  Zelja              51.
  Nasta             19.
  Đurđa            15.
   
   
Đoko (1849.g.) Spasojev            30. g.
5. čeljadi
   
Jovan             1. Stana             60.
  Plana             15.
  Kata               25.
   
   
Zaviša (1839.g.) Vidakov             40.g.
9. čeljadi
   
Vidak              90. Stana             80.
Mijajlo              1. Milica             30.
  Marija              8.
  Janica             6.
  Jovana            4.
  Mija                 1.
   
   
Todor (1836.g.) Spasojev (Stajov )43.g.
4. čeljadi
   
Risto                7. Cvijeta           48.
  Mara               5.
   
   
Jovan (1870.g.) Radov                 9. g.
4. čeljadi
   
Stef(v)an          6. Šćepanija      40.
  Stana             13.
   
   
Trivko (1859.g) Stevanov            20.g.
4. čeljadi
   
Anto               12. Jokna             60.
Vidak               9.  
   
   
Vasilj (1834.g.) Nikolin                45.g.
5. čeljadi
   
Gligor             5. Rosna            32.
  Simana           9.
  Krstin(j)a         1.
   
   
Vidak (1849.g.) Nikolin               30. g.
12. čeljadi
   
Gorčin            50. Janica           60.
Simo                5. Marija           30.
Jovan              2. Anđa             30.
  Marija           40.
  Božica           10.
  Marica            9.
  Sava               8.
  Jokna             6.
   
   
Mitar (1821.g.) Ristov                  58.g.
3. čeljadi
   
Luka               7. Anđa             40.
   
   
Bajo (1823,g,) Stef(v)anov           56.g.
8. čeljadi
   
Đoko              15. Živana           40.
Marko            12. Janica            9.
Šajo                9. Sava               6.
  Mitrana          1½.
   
   
Aleksa (1834.g.) Stefa(nov)          45.g.
8. čeljadi
   
Jovan             10. Cvijeta          30.
Simo               6. Stoja             4.
Gavrilo            4. Milica            8.
Petar               1.  
   
Mato (1819.g.) Purov                   60.g.
7. čeljadi
   
Jevto              25. Stana            50.
Blagoje          10. Rista              50.
  Petra             15.
  Đurđa            10.
   
   
Andrija (1804.g.) Purov               75.g.
5. čeljadi
   
Špiro              25. Sava              55.
Stefan            12. Cvijeta           20.
   
   
Nuka (1823.g.) Dragov                 56.g.
6. čeljadi
   
Stef(v)an         18. Simana         40.
  Sava             16.
  Stana            13.
  Cvijeta            8.
   
   
Blagoje (1839.g.) Dragov            40.g.
3. čeljadi
   
  Milica            30.
  Marija             1.
   
   
Trivko (1834.g.) Dragov               45.g.
3. čeljadi
   
Obren              8. Jovana          35.
   
   
Ilija  (1839.g.) Dragov                  40.g.
4. čeljadi  
   
Jakov             12.  Stoja             35.
Vaso                8.  
   
Marko (1839.g.) Dragov               40.g.
1. čeljade
   
   
Todor (1819.g.) Ristov                 60. g.
8. čeljadi
   
Vasilj             25. Đurđa            50. 
Sava              22. Anđa              8.
Gligor            19. Jovana           6.
Spasoje         14.  
   
   
Perko (1861.g.) Simov                 18.g.
5. čeljadi
   
Maksim          15. Stana            50.
Miloš              10.  
Andrija            7.  
   
   
Simo (1849.g.) Stajov                  30.g.
9. čeljadi
   
Krsto              35. Savica           70.
Đuro               40. Mara              30.
Petar               9. Sima(na)         5.
Ignjat              3.  
Risto               ½  
   
   
Vuko (1825.g.) Ristov                   54.g.
7. čeljadi
   
Sava              45. Sava              40.
Simo              13. Živana             9.
Jošo                6. Gospava          1.
   
   
Todor (1855.g.) Šujov                  24.g.
3. čeljadi
   
Maksim          20.  
Vaso              18.  
   
   
Risto (1841.g.) Okičin                   38.g.
7. čeljadi
   
Okica             78. Jana              60.
Obren            24. Milica            30.
Krsto              20.  
Simo              18.  
   
   
Lazar (1839.g.) Okičin                 40.g.
3. čeljadi
   
  Stana            38.
  Ješa               4.
   
   
Iz gore popisanog da se viđeti da je 1879. godine u Banjanima
   
bratstvo  Milović  brojalo 29. domaćinstava sa 165. članova
  89. muškaraca i 76. žena
  87. punoljetnih i 78. đece !!! (do 16.g.)
   
   
najstariji  popisani  Milovići Vidak Vido Ilin        90. god
  žena mu Stana        80. god.
  Okica Markov          78. god.
  Andrija  Purov         75.god.
   
   
najmlađi popisani  Milović Risto Krsta Stajova  sa pola godine
   
   
najbrojnija domaćinstva Nikole Spasojeva 12.čl. /8.m.  4.ž/
  Vidaka Nikolina   12. čl.  /4.m.  8.ž/
   
   
sam   živio Marko Dragov      (40.god.)
   
   
bez domaćice  živjelo domaćinstvo Todora Šujova
  /Todor (24) Maksim (20) Vaso (18)/
   
   
najmlađi domaćini Jovan Radov         9. god.
  Perko Simov        18. god.
  Trivko Stevanov   20. god.

*prilog   -  geneološko   stablo   bratstva   Milović  do  1981. god.   sa   obilježenim  brastvenicima  iz 1879.god. (obilježeni raznim bojama po domaćinstvima)

KLIKNITE NA PRIKAZ STABLA KAKO BI VIĐELI NJEGOV UVEĆANI IZGLED