Postavljeno 28. jun, 2015. by admin

 

 

Pismo kneževa Banjana i Riđana koji traže od
Mletačke Republike zemlju u Grahovu, pisano u
Perastu 06. decembra 1687.g.

Kao knez Banjana pojavljuje se Milutin Gambelić ( Milović )

Dokument se nalazi u Državnom arhivu u Veneciji ARHIVIO DI STATO IN VENEZIJA – ASV Proveditore Generalein Dalmazija f. 119.

Izvor: Milovići iz Banjana, Dr Radomir Ristov Milović, Nikšić 2015 g

pripremio Vesko

 

KLIKNITE NA DOKUMENT ZA UVEĆANI PRIKAZ

Kliknite na dokument za uvećani prikaz

Kliknite na dokument za uvećani prikaz

Kliknite na dokument za uvećani prikaz

Kliknite na dokument za uvećani prikaz

 

Komentari