Postavljeno 27. avgusta, 2014 by admin

Ratko Zečević:
ORUŽJE DONETO IZ VIDAKOVE KUĆE (Tekst o Vidaku Đokovom od ogranka Zavišina)

 

Likovi revolucije:

Sastanak posvećen "NIŠKOM ZADATKU" održan u blizini Prokuplja.

Vidaka Milovića nije bilo teško poznati: Bio je invalid, hramao je na jednu nogu.

Iza napada na hotel "Park" u Nišu 3 avgusta 1941.g. prve oružane akcije na jugu Srbije, stajao je krug najodgovornijih iz redova Partije. Mnogi za njih nisu znali do samog njenog izvršenja, iako su bili posredno uključeni u nju i doprineli njenom uspešnom izvršenju. Jedan od njih bio je i Vidak Milović iz Rastovnice. Rođen je 1922.g. u ovom selu nadomak Prokuplja. Prerano je ostao bez oca, pa je majka Jegda morala zlopateći se o svemu da brine, jer joj je na ruke palo šestoro siročadi. Zato je Vidak kao vrlo mlad krenuo na krojački zanat. Radeći u Prokuplju došao je u vezu sa naprednim radnicima. Postao je nerazdvojan sa Nikolom Kokošnjevićem - Dunđerskim i to prijateljstvo trajaće do Nikoline tragične pogibije, novembra 1941.g.

Jula 1941.g. učlanjen je u partiju. U redove KPJ primio ga je Radoslav Đorđević Balonče. Kuća porodice Milović u Rastovnici bila je od prvih dana ustanka za sve nas širom otvorena. Ja ne mogu da opišem šta je Vidakova majka Jegda činila sve za naše drugove. Svako od njenih ukućana bio je na neki način uključen u naš rad od prvih dana priprema ustanka u ovom kraju. U leto 1941.g. dobio sam zadatak da smestim "tehniku" Partijskog poverenstva za Toplicu na neko pogodno i skrovito mesto. Izbor je pao na Rastovnicu i Vidak je za svega nekoliko dana sagradio sklonište u šumi više svoje kuće. TADA JE TO MESTO POSTALO JEDAN OD NAŠIH NAJVAŽNIJIH PUNKTOVA PRVIH DANA USTANKA U Toplici. Sva pisma i poruke išli su preko kuće Milovića pod šifrom "za Kostu". Išla su na razne strane, prema Nišu, Pasjači, Jablanici, Kuršumliji i natrag prema Jastrpcu. Ističem da smo tada formirali i prvu partijsku ćeliju u Rastovnici. Za sekretara je postavljen Vidak Milović. U nju su pored ostalih ušli: Radovan Pantović Iva, Svetislav popović Tide i Danica Jovović Rada. Nastavljajući rad Vidak se posebno istakao u organizovanju ustaničkih pokreta u celoj Toplici. Njegova kuća postaje ne samo centar za vezu, već i magacin raznog oružja i ratnog materijala. Oružje upotrebljeno za atentat u Nišu doneto je iz njegove kuće. Iako hrom, težak invalid, stigao je svuda. Imao je posebnih zasluga za organizovanje prve partizanske obaveštajne službe na terenu, van odreda. Drugovima koji su napali 9.oktobra 1941.g. iz Prokuplja olakšao je izvođenje akcije uspevši da dozna četničku lozinku i znake raspoznavanja. Veliki broj neprijatelja po mraku i magli, zahvaćen panikom, ne raspoznajući naše borce padao je u ruke partizana koji su izgovarali njihovu lozinku. Nije znao za umor, mogao je da prepešači celu planinu, noseći neku važnu poruku ili izvršavajući postavljene zadatke.

Prisustvovao je čuvenoj Prvoj partijskoj konferenciji za Toplicu, održanoj u decembru u Pasjači. Zima 1942. Bugarska ofanziva na Pasjaču, masovne represalije i hapšenja nisu mimoišle ni partijske radnike sa terena. Vidaka je neko izdao i uhapsivši ga fašisti su ga sproveli u koncentracioni logor na Crvenom Krstu kod Niša. Teški uslovi i pooštreni režim u logoru posle februarskog bekstva 1942.g. nije zaplašilo komuniste. Oni se nisu predavali i nisu dozvolili da se mirno odvode na streljanje, već su organizovali i pripremali novo bekstvo. Pod rukovodstvom Vidaka Milovića 2. decebra 1942.g. koristeći uobičajen "izlazak" logoraši su probili logorsku žicu i kroz krug bugarske kasarne, koja se graniči sa logorom, preskočili žicu i preko Gradskog polja krenuli u slobodu. Prvoj grupi je to pošlo za rukom. Druga je bila primećena od bugarskih vojnika. U njoj su bili Danica Jovović učenica učiteljske škole iz Vidovače, Branko Milenković šofer iz Lebana i Vidak Milović. U trenutku kada je preskakala žicu Danica je pokošena mitraljeskim rafalima i Branko i Vidak su ponovo vraćeni Nemcima. Razbesneli fašisti odmah su obojicu streljali u krugu logora. Tako je završio Vidak Milović jedan od prvih Topličkih komunista, koji je celog sebe ugradio u ciljeve revolucije i ustanka ovoga kraja.