DA LI ZNATE?

Postavljeno 12. januara, 2011 by admin

 


Podatke koji se odnose na životne događaje ljudi koji su kolonizovani i žive u Vrbasu poslao je Blažo A. Milović.

 

Najmlađi kolonista Milović u Vrbasu

Bosa ćerka Damjana Aleksina rođ. 10.10.1945.g. u Pećinovac, najmlađi je kolonista u Vrbasu, došli su 25.10.1945.g.

Stana-Ćaka, ćerka Obrena Lučina rođena je 25.02.1946.g. u Velimlje, krenuli za Vrbas 3.03.46.g. stigli u Vrbas 7.03.1946.g.  

Od muškaraca najmlađi kolonista je Blažo Akimov Milović rođ. 8.02.1946.g. u Zaljutu-Velimlje, kolonizovani u Vrbas 21.10.1946.g.

Prvo muško dijete Milović rođeno u Vrbasu

Novak – Novo Markov, rođen 14.01.1946.g. je prvo muško dijete rođeno po dolasku Banjana-kolonista u Vrbas.
       
Blizanci rođeni kod naših Milovića u Vrbasu su:

Vesna i Jasna rođ. 3.08.1963.g. od oca Rajka Akimovog i majke Milene

Jelena i Stana rođ. 21.06.1979.g. od oca Mirka-Miša Jovanova i majke Stojanke

Marko i Mateja rođ. 9.03.2007.g. od oca Dušana – Vukašina Markova i majke Vanje

Najstariji Milović - kolonista u Vrbas

Jevto Blagojev Milović računa se najstarijim kolonistom koji je dolazio na prostore Vrbasa posle Drugog svetskog rata, rođen je u Velimlje 1879.g. – umro u Vrbasu 1956.g.

115. godina razlika između đeda i unuka

Aleksa (Damjanov otac) Stevanov rođen 1834.g.
Mišo (Damjanov sin) rođ.......................1949.g.  razlika 115.g.

Damjan Aleksin rođen je....................... 22.06.1886.g.
Damjan Veljkov  rođen je...................... 16.03.1993.g.  razlika 107.g.

Miloš-Ignjat Simov rođ. …………………..1869.g.
Miloš sin Momčila Simova rođ…………...1975.g. razlika 106.g.

Rajko Akimov …………………………...... 21.09.1938.g.
Andreja ćerka Radovana Rajkovog .........   8.12.1984 g.   razlika 46 godina
Dunja -  Andrejina ćerka ……………..29.05.2005.g.  pranđed sa 67.g.

Prvo zvanično sklapanje braka našeg Milovića u Skupštini opštine Vrbas

Milović Gajo rođ. 22.09.1919.g. od majke Đukanović Đurđe i oca Milović Jošo, dana 11.08.1946.g. sklopio je brak sa: Perović Darinkom, rođ. 25.01.1928.g. od majke Grgur Anđelije i oca Perović Đorđija.
Kumovi: Miljanić Turo i Radović Lazar
Službeno lice na vjenčanju: Koprivica Spasoje

Prvi Milović koji je došao u Vrbas i vratio se pješke u Crnu Goru

Jakov Blagojev je među prve Miloviće došao u Vrbas, jer je on sa nekom Omladinskom brigadom koju je predvodio Branko Đurđevac 1945.g., takođe kasnije kolonizovan u Vrbas, dolazio da bere kukuruz. Oni su nekim kamionima ili kako, to se tačno danas ne zna stigli u Vojvodinu. Po obavljenom poslu istinita je priča da se Jakov Blagojev pješke vratio u Crnu Goru. Pouzdano se zna da je usput svraćao kod Vasilije Đorđijeve ud. Babić u Beograd (ima dvije ćerke Rada i Brana i sina Boža), odakle je nastavio preko BiH i svratio u Nevesinje (selo Zalom između Gacka i Nevesinja) kod Arsena Pejičića (oca Ljuba Pejičića koji živi u Vrbas).
                                                                                                                 
Prvi Milović koji je sahranjen u Vrbas

Od Banjskih Milovića prva sahrana je bila 12.12.1946.g. sahranjeno je dijete Filipa Jevtova Milović iz ul. Oslobodilačka br 120. Umro je kao dijete Periša Milović rođ. 8.08.1946.g.