Porodično stablo Živka Tomova Milovića

 

Postavljeno 22. oktobra, 2011 by admin

 

Uvećano porodično stablo Živka Tomova možete viđeti ako kliknete na ovaj umanjeni grafički prikaz.

 

Na sljedećem prikazu navedeni su i muški i ženski potomci. Na osnovu numeričke oznake i boje lako je zaključiti ko je skim i u kakvom srodstvu. Za većinu od njih imamo bliže podatke uz napomenu da su moguće greške. Iz tih razloga molimo sve rođake koji uoče greške da se jave preko stranice kontakt i pošalju tačne podatke. Maslinastom bojom su napisana imena za koja postoje prikupljeni podaci. Kliknite na ime čije bliže podatke želite da vidite.


Tomo(Luka)
Đeca:
1. Mitar
2.
 Živko

1.  ŽIVKO TOMOV

1.1.  Vuk

1.1.1.  Jovan
1.1.1.1.  Bosiljka

1.1.2.  Lazar
1.1.2.1.  Slobodan-Bobo
1.1.2.1.1.  Ranka
1.1.2.1.2.  Olivera
1.1.2.1.3.  Jelena
1.1.2.1.4.  Saša
1.1.2.2.  Vlado-Bego
1.1.2.2.1.  Danko
1.1.2.2.2.  Ranko
1.1.2.2.2.1.  Aneta
1.1.2.2.3.  Nataša
1.1.2.3.  Slavka
1.1.2.4.  Zorka

1.1.3.  Sava
1.1.3.1.  Momčilo
1.1.3.1.1.  Slavko
1.1.3.1.2.  Snežana
1.1.3.2.  Vukota

1.1.4.  Simana

1.1.5.  Stana

1.1.6.  Vimija

1.1.7.  Sofija

1.1.7.  Vasa