Postavljeno 10. jul, 2015. by admin

 

 

Pismo vojvode Maksima Baćovića i Peka Pavlovića
iz 1874. godine Senatu Crnogorskome a povodom
događaja oko Jasena
 

 

Pripremio: Vesko

Pismo „Visokoslavnome Savjetu (Senatu) Crnogorskome Na Cetine“ „ Od Vojvode Maksima Baćovića i Peka Pavlovića a zbog granica koje Milovići prestupiše“ „ 5 / 8 -874.“

 

Pismo je iz 1874 god. a odnosi se na oduzimanje planine Jasen bratstvu Milovića i njihovu reakciju na presudu Senata.

 

Visokoslavni Senatu zaprikazat kodvas ponaredbi Gospodara kad*e izišo peko pavlović da dieli jasen kad gae podielio Sve je kilane ukartu popisao i vije potvrdili i setencie učinili preko nig su milovići prestupili kilanesu pobačali a zadrugo niesu uzmicali došta su mogli doći i mismoim sudili i globuim veliku uzeli, ta,13 …” „...pa oni nama dolaziti idragati ineslušati ikilane obarati i preo starie vlasti prestuplevati od nas sreće biti nikakve nemore i ako nam dopuštati nećete koi ovake prestupke čine daig gonimo preko granice banske unas suda od koristi nema i da smovi preporučeni esmo vaše podpisane sluge

Maksim Baćović peko pavlović i glavari Banski

Gospodo pekoćevi sve kazati zaove rabote koe su međuna i mi smo peka ustavili dok ove davie svršimo koićevi sve čisto pokazati.”

 

Dokument se nalazi u Državnom arhivu Crne Gore – Cetinje (f. 11. dokument: Ps-54 ; 4/1874 )

Izvor: Milovići iz Banjana, Dr Radomir Ristov Milović , Nikšić 2015 g

 

 

KLIKNITE NA DOKUMENT ZA UVEĆANI PRIKAZ

 

 

Komentari