Dobro došli na sajt bratstva Milovića

 

 

Postavljeno 26. decembra 2010. by admin

Postovani posjetioci,
Ideja o formiranju i razvoju ovog sajta, nastala je nakon uspostavljanja kontakta sa Blažom A. Milovićem iz Vrbasa i saznanja da se on već godinama predano bavi sakupljanjem podataka po muškoj i ženskoj liniji za bratstvo Milovića iz Banjana.
Uzimajući u obzir da od ranije postoji porodično stablo po muškoj liniji koje je završeno 1981. god. a za koje je prikupljao podatke Rako J. Milović stvorene su pretpostavke za kvalitetno zaokruživanje sadržaja o bratstvu. Vjerovatno da ima još bratstvenika koji vode podatke o porijeklu, ali nijesu imali prilike da to na neki način publikuju.
Pokretanjem ovog sajta stvaraju se mogućnosti za bržu i kvalitetniju razmjenu informacija, publikovanje informacija, otkrivanje i otklanjanje grešaka u podacima, stvaranje što potpunije baze podataka o bratstvu Milovića.

 

Postavljeno 20. decembra, 2014 by admin

Postovani posjetioci,

U prethodne četiri godine od pokretanja sajta, kompletirani su svi ogranci i podogranci bratstva. U zadnje dvije godine (2013./2014) u dobroj mjeri je izvršena dopuna nedostajućih i ispravka netačnih podataka.

Nakon nepune četiri godine od početka realizacije ovog projekta, preminuo je Blažo Akimov Milović (08.02.1946.-27.10.2014.). U višegodišnjem radu, on je prikupio skoro sve podatke koji su postavljeni na ovom sajtu u ovom periodu. Uvažavajući ogroman rad koji je Blažo uložio na prikupljanju podataka i velike želje da se sve to publikuje i učini dostupnim svim bratstvenicima, ostaje nam obaveza da nastavimo dalji rad na prikupljanju podataka i njihovom ažuriranju.

U narednom periodu, prikupljanje, sređivanje i pripremu podataka za objavljivanje vršiće Vesko Ristov Milović, koji je i u dosadašnjem periodu bio uključen u sređivanje podataka na sajtu. Podatke mu možete slati na niže navedenu e-mail adresu.

milovici-banjani@t-com.me

 

Procitaj više

Nešto o sadržaju

Postavljeno 26. decembra 2010. by admin

Cilj ovog sajta, kao što smo već naveli je stvaranje cjelovite baze podataka do kojih se može doći o svim bratstvenicima koji vode porijeklo iz Banjana. Naravno, nije dobro ako se sadržaj ovog sajta svede samo na rodoslov, odnosno stablo bratstva. Namjera je da tu budu i podaci o mjestima u kojima sada žive Milovići, da se čuju komentari i sugestije svih dobronamjernih članova bratstva Milovića, galerije fotografija, stare fotografije, a objavljivaće se i književni i ostali radovi. Više o onome što će se naći u sadržaju ovog sajta možete pročitati na stranici Projekat koju možete pokrenuti iz glavnog menija ili kliknite na link Pročitaj više.